MENU
Trafostacja Sztuki w Szczecinie ul. Świętego Ducha 4 Wto-Czw & Nie / Tue-Thu & Sun 11:00-19:00 Pt-Sob / Fri-Sat 11:00-21:00
Logo TRAFO

Wirtualny spacer:
Die Sonne nie świeci
tak jak Słońce

EVENT DATES

Thu 15 Oct 2020 —
Sun 29 Nov 2020
exhibition

DIE SONNE DOES NOT SHINE THE SAME AS SŁOŃCE

Thu 15 Oct 2020
19:00
opening

DIE SONNE DOES NOT SHINE THE SAME AS SŁOŃCE

See also

Sorry, this entry is only available in Polish.

Zapraszamy do wirtualnego zwiedzania wystawy Die Sonne nie świeci tak jak Słońce.

Wystawa śledzi rozwój marzenia o jednej, niepodzielonej Europie, przyjmując za punkt wyjścia rok 2004 – moment akcesji krajów postsocjalistycznych do Unii Europejskiej. Analizuje wątki pracy i migracji oraz kulturę liberalnej modernizacji napędzanej przez UE. Prezentuje prace związane z geografią kulturową i zmieniającym się postrzeganiem granic między „nową” a „starą” Europą. Prace artystów i artystek z ostatnich dwóch dekad oraz prace przygotowane specjalnie na wystawę posłużą jako studia przypadków do badania transformacji krajów Europy Środkowej od „postsocjalistycznych” do „europejskich”.

Wystawa pokazuje, jak sztuka odbijała ekscytacje i lęki związane z przystąpieniem krajów byłego bloku wschodniego do Unii Europejskiej oraz jak dziś wyraża ona, negocjuje i poddaje krytyce ideę dążenia do zjednoczonej Europy. Wychodząc od społecznej atmosfery około roku 2004, zadaje pytanie o przebytą drogę oraz przyszłość marzenia o ponadnarodowej wspólnocie. Wystawa osadzona jest w lokalnym kontekście położonego nieopodal granicy polsko-niemieckiej Szczecina. Zebrane w przestrzeni TRAFO dzieła są świadectwem działań skupionych na umownej granicy między Europą Środkową a Zachodnią, a także wyrazem negocjowania własnej pozycji. Ukazują metody angażowania się artystów i artystek w europejską sferę publiczną, artystyczne emanacje wyobraźni geopolitycznej, kontestowanie liberalnego modelu ekonomicznego, naprzemienne zanikanie i odnawianie się granic narodowych i klasowych. Die Sonne… jest podróżą przez niedaleką przeszłość, marzenia, przemoc i modernizację.

Artyści i artystki: Apart collective, Mikołaj Biberstein, Karolina Breguła, Adam Chodzko, Zuzanna Czebatul, Martyna Hadyńska, Michał Iwanowski, Flo Kasearu, Kijewski/Kocur, Małgorzata Mirga-Tas, Henrike Naumann, Grażyna Monika Olszewska/Rufus, Tanja Ostojić, Marko Raat, Slavs and Tatars, Société Réaliste, Franciszek Starowieyski, Ive Tabar, Nomeda & Gediminas Urbonas

Kurator: Jakub Gawkowski

Aranżacja wystawy: Karolina Babińska

Koordynator: Jędrzej Wijas

Wystawie towarzyszy publikacja zawierająca eseje Ievy Astahovskiej, Kornelii Kończal, Klary Kemp-Welch i Stanisława Rukszy.

Wirtualny spacer został opracowany przez Andrzeja Golca.