Historia

Budynek, w którym mieści się Trafostacja Sztuki został zbudowany w 1912 roku. Architekt Valentin zaprojektował modernistyczny budynek nawiązujący swą ceglaną formą do najstarszego w mieście kościoła pod wezwaniem Św. Jana. Do końca  II  wojny światowej w budynku mieściła się podstacja prądu. Po wojnie był siedzibą inwalidzkiej spółdzielni produkującej zabawki. Budynek stal opuszczony i niszczał przez ponad 20 lat. W 1984 r. został wpisany do Krajowego Rejestru Zabytków.

Na ulicy Św. Ducha odbyła się pierwsza w historii Szczecina wystawa sztuki współczesnej – w budynku nieopodal TRAFO w 1835 r. odbyła się wystawa malarstwa współczesnego