MAPA SZTUKI SZCZECINA

zaproszeni artyści i artystki, m.in.:

Paweł Bownik, Karolina Breguła, Hubert Czerepok, Danuta Dąbrowska, Małgorzata Goliszewska, Iza Jadach, Natalia Janus-Malewska, Łukasz Jastrubczak, Piotr Klimek, Robert Knuth, Małgorzata Kopczyńska, Paweł Krzaczkowski, Paweł Książek, Paweł Kula, Julia Kurek, Kamil Kuskowski, Krzysztof Kuźnicki, Tomasz Lazar, Wojciech Łazarczyk, Artur Malewski, Małgorzata Mazur, Karolina Mełnicka, Agnieszka Miluniec, Robert Mleczko, Hanna Nowicka, Justyna Olszewska, Krzysztof Olszewski, Igor Omulecki, Maciej Osmycki, Piotr “Lump” Pauk, Katarzyna Pawłowska, Uladzimir Pazniak, Przemysław Piński, Robert Piotrowicz, Zbigniew Rogalski, Zbigniew Romańczuk, Daniel Rycharski, Magdalena Sakowska-Carło, Aleksandra Ska, Łukasz Skąpski, Katarzyna Szeszycka, Natalia Szostak, Monika Szpener, Mariusz Waras, Andrzej Wasilewski, Waldemar Wojciechowski, Zorka Wollny, Anna Zaradny, Bartosz Zaskórski, Agata Zbylut

kuratorzy:

Stanisław Ruksza, Jędrzej Wijas

Zdaniem „Nie ma czegoś takiego jak sztuka. Są artyści” rozpoczyna Ernst Gombrich swoją książkę O sztuce.

Mapa Sztuki Szczecina to wielofunkcyjny projekt, skierowany głównie do artystów i ludzi sztuki w Szczecinie i Województwie Zachodniopomorskim. W oparciu o przeprowadzane z nimi wywiady, dokumentację ich prac i działań chcemy stworzyć bazę wiedzy o artystycznym Szczecinie. Posłuży ona zarówno badaczom i historykom sztuki i kultury w Szczecinie, jak również praktykom sztuki – kuratorom, artystom i animatorom zdarzeń artystycznych. Będzie także punktem wyjścia do ich popularyzacji w kraju i za granicą w zewnętrznych działaniach TRAFO. 

Mapa sztuki jest w swym założeniu działaniem długotrwałym, czułym na nowe zjawiska i zachodzące zmiany, ale także te transformacje prowokującym. Istotną częścią programu są spotkania ze szczecińskimi twórcami, często w ich pracowniach, które stanowią okazję do nawiązania bezpośrednich relacji oraz integracji środowiska artystów i odbiorców. Zapisy przeprowadzanych rozmów złożą się na publikację, której pierwsza odsłona planowana jest na rok 2020. 

Powyższe działania mają wspomóc miejscowych przedstawicieli świata sztuki oraz promować lokalny potencjał. Mapowanie artystycznego środowiska Szczecina dodatnio wpłynie na jego wewnętrzną integrację, równocześnie tworząc wspólny obraz, rozpoznawalny i atrakcyjny dla szerszego grona odbiorców sztuki. 

Część wywiadów przeprowadzana jest z udziałem publiczności, w miejscach nieobojętnych artyście (pracowni, w otoczeniu ekspozycji). Tym samym TRAFO stara się  uzupełnić wyjałowiony, banalny dyskurs publiczny (medialny) o głos artystów, których indywidualne spojrzenie, oparte na refleksji i zmaganiach z materią współczesnej sztuki, stanowić może impuls pozytywnych zmian społecznych. 

Dotychczas w ramach programu odbyły się spotkania z Tomaszem Lazarem, Arturem Malewskim, Maciejem Osmyckim oraz Natalią Szostak.

 

 

 

 

 

Vulnerability Scanner