Wystawa:
Jiří Kovanda
Planetarium

Wystawa:

11 kwietnia - 30 maja 2019

Wernisaż:

11 kwietnia 2019 (czwartek) o godz. 19:00

Kurator:

Michal Koleček

Wystawa Planetarium prezentuje prace Jiříego Kovandy, jednego z najważniejszych i najbardziej wpływowych współczesnych artystów czeskich. Działanie w TRAFO wpisuje się w linię mniej licznych, ale przez to bardziej charakterystycznych projektów autora, skupiających na monumentalnych interwencjach przestrzennych typu site-specific.

W monumentalnej sali wystawowej byłej szczecińskiej stacji transformatorowej, artysta stworzył dominującą, określającą, a mimo to subtelną i do pewnego stopnia intymną instalację. Na galeryjnej podłodze ułożył z punktów świetlnych gwiazdozbiory Barana, Delfina, Liry i Wagi. W ten sposób dyskretnie poruszył temat konwersji związanej z przemianą byłego budynku przemysłowego na „zakład i obserwatorium sztuki współczesnej”. W koncepcję rozległej instalacji Kovandy wpisane zostały również starsze prace z lat 70. i początku lat 80. XX wieku.

Skromny wybór dzieł ze zbiorów z kolekcji pozwala zapoznać się z kultowymi akcjami i minimalistycznymi interwencjami Jiříego Kovandy. Eksperymentalne, obrazowe formy z okresu postkonceptualnego artysty powstawały w atmosferze transformacji społecznej lat dziewięćdziesiątych. Pokazujemy również przykłady powrotu autora do form publicznego performansu czy subwersyjnych instalacji przestrzennych, charakteryzujących strategię wyrazu rozwijaną przez artystę w nowym tysiącleciu.
Choć właściwie Jiří Kovanda stworzył niewielką liczbę rzeczywiście rozległych i dominujących dzieł, w jego kontemplacyjnym sposobie wyrazu kwestie postrzegania i tematyzacji przestrzeni należą do najbardziej istotnych i długotrwale poruszanych zagadnień. Być może to właśnie tutaj można znaleźć źródło znacznego wpływu autora na sytuację artystyczną u progu nowego tysiąclecia. W zupełnie odmiennych okolicznościach, przy diametralnie różnych parametrach ustanawiania i przeżywania wymiarów społecznych i fizycznych, prace artysty otwierają drogę do definiowania tożsamości współczesnej sztuki czeskiej, a w szerszym kontekście także środkowoeuropejskiej. Tożsamości stojącej między przeszłością a przyszłością, otwartej na partycypację osiągalnego otoczenia, budowanej na relacjach przestrzennych odpowiadających możliwościom fizycznym jednostki oraz opierającej się na nasilającej się wirtualności istnienia społecznego i uzależnieniu od technologii.

Jiří Kovanda (ur. 1953 r.) – jeden z najważniejszych i najbardziej wpływowych współczesnych artystów czeskich, szeroko rozpoznawalny i prezentowany w międzynarodowym obiegu sztuki. W ostatnich dwóch dekadach brał udział w kluczowych pokazach sztuki, m.in. pawilonie Secesji (2010), Palacio de Cristal w Madrycie (2012), Documenta13 w Kassel (2007), Sao Paulo Biennial (2012) czy Istanbul Biennial (2013). Dzieła artysty włączono do kolekcji prestiżowych instytucji, tj. Centre Pompidou w Paryżu czy Museum of Modern Art w Nowym Jorku. W ciągu zaledwie kilku ostatnich lat artysta przygotował wystawy indywidualne w Galerii Arsenał w Białymstoku (2012) czy w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu (2013). Warto odnotować, że pierwsza wystawa indywidualna artysty odbyła się w 1976 roku w Galerii Mospan w Warszawie.

…………………….

na zdjęciu: dokumentacja performasnu Jiříego Kovandy Kissing Through Glass (Pocałunek przez szybę), Tate Modern, 10 marca 2007 r.

Vulnerability Scanner