Trafościaki czyli bądźmy jak Marcel Duchamp

Koncepcją zadania jest przygotowanie dzieci i młodzieży wykluczonej (ze względu na upośledzenie słuchu oraz często sprzężone z tym inne upośledzenia intelektualne i fizyczne), do świadomego uczestnictwa w kulturze. Zadanie ma kształcić umiejętność wejścia w rolę aktywnego uczestnika, twórcy i konsumenta kultury, w dobrym znaczeniu tego ostatniego określenia, czyli uświadamiania i kształcenia potrzeby oraz nawyku w świadomej partycypacji w kulturze. Zadanie będzie rozwijać umiejętność dzieci i młodzieży związane z twórczym myśleniem, budować ich potencjał intelektualny i społeczny. Polem działań, merytorycznych i edukacyjnych projektu jest sztuka współczesna oraz dyscypliny kreatywne, dla których sztuka współczesna jest sfera inspiracji, eksperymentu i działań. Celem zadania jest zmiana postrzegania sztuki współczesnej jako obcej i niezrozumiałej krainy pojęć i znaków. Warsztaty edukacyjne „Trafościaki czyli bądźmy jak Marcel Duchamp” przekażą dzieciom i młodzieży wiedzę o sztuce współczesnej i pokrewnych jej dyscyplinach oraz narzędzia- azymuty do poruszania się w ich labiryntach ale też zaciekawią i zainspirują do poszukiwań własnych ścieżek interpretacji i eksplorowania sztuki współczesnej. Nawiązanie do Marcela Duchampa oraz jego działań z zakresu sztuki ready-made ma za zadanie pokazać uczestnikom, że odbiór sztuki współczesnej wcale nie jest taki trudny i w każdym człowieku jest potencjał twórczej kreatywności. Marcel Duchamp zaproponował sztukę jako „ swobodne działanie ścisłego i otwartego na przygodę umysłu, dając tym samym podwaliny pod zarzuty dla tych, którzy do tej przygody nie są gotowi się włączyć ze względu na strach i lęk przed czymś czego nie znają”. Projekt składa się z cyklu warsztatów i potrwa 3 lata. Partnerem zadania jest Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy przy ul. Grzymińskiej w Szczecinie.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Miasta Szczecin.

Galeria:

Vulnerability Scanner