ARTIST IN RESIDENCE: KAYA KOŁODZIEJCZYK

Kaya Kołodziejczyk

Wystawa:

9-15 września 2013

Kaya Kołodziejczyk jest pierwszą artystką w ramach programu Artist-in-residence. W dniach 9-16 września 2013 r. w TRAFO Trafostacji Sztuki w Szczecinie odbywają się próby do spektaklu Sol. 

Sol to angielski skrót od określenia Shit Out of Luck, wykorzystywanego w odniesieniu do beznadziejnej sytuacji bez wyjścia. Jednocześnie Sol w języku łacińskim oznacza słońce, a w mitologii nordyckiej bogini Słońca. Służy jako określenie doby marsjańskiej czy dźwięku G, od którego nazwę wziął cały system solmizacji muzycznej.

Kaya Kołodziejczyk rozpoczęła  pracę nad „SOL” na początku 2013 roku. Poszukiwaniom towarzyszyły jej pytania o cel ruchu, miejsce performatyki w obecnym świecie sztuki i skuteczność performatywnego przekazu. Na farmie Mad Brook Steve´a Paxtona i Lisy Nelson, uczestniczyła w warsztatach, podczas których poznała dorobek prekursorów tanecznej techniki kontakt improwizacji – podejście do ruchu, ciała i napięcia powstającego w wyniku spotkania ciał, a także do orientacji w przestrzeni. Równolegle choreografka zainteresowała się ruchemback-to-the-land, którego przedstawiciele wybierają miejsca bliskie ideom ekologicznym i kontestacyjnym, niemiejskie i odosobnione, postulują zwrot w kierunku samodzielnej produkcji żywności i zwolnienie tempa życia. Tworzą tym samym alternatywę dla kapitalistycznej ekonomii ciągłego postępu i eksploatacji zasobów.

Czy rzeczywiście reprodukowanie strategii takich formacji jak Bread And Puppet Theatre ma dzisiaj sens? Co jest realnym bodźcem do przebywania w stanie izolacji: pragnienie powrotu do natury czy potrzeba twórczej koncentracji?

 

Spektaklem „SOL”, powstałym dzięki wsparciu networku APAP, Kaya Kołodziejczyk (1981) debiutuje na Festiwalu Ciało/Umysł.

 

Pomysł i choreografia: Kaya Kołodziejczyk

Kostiumy: Grzegorz Matląg – MALDOROR

Muzyka: Sun Ra „Space is the place“ 

Koncepcja: Daniel Radtke

Koprodukcja: Fundacja Ciało/Umysł, APAP, przy wsparciu Programu Kultura Unii Europejskiej

Partnerzy: Centrum Kultury w Lublinie, Teatr MAAT Projekt, MAAT Festiwal – Lublin, TRAFO Trafostacja Sztuki w Szczecinie