GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek:
Zamknięte

Wtorek – Niedziela:
od 11:00 do 19:00


ADRES

TRAFOSTACJA SZTUKI W SZCZECINIE
ul. Świętego Ducha 4
70-205 Szczecin
www.trafo.art
www.facebook.com/trafo.art


CENY BILETÓW

Bilet normalny:  12 zł
Bilet ulgowy: 6 zł
Bilet grupowy: 6 zł/os. (grupa powyżej 10 osób) 
Bilet rodzinny: 6 zł/os. (do 7 osób, w tym maksymalnie 2 osoby dorosłe) 

W każdą niedzielę wstęp wolny.


BILET DLA POSIADACZY SZCZECIŃSKIEJ KARTY RODZINNEJ

55% ceny brutto biletu normalnego (2 dzieci)
65% ceny brutto biletu normalnego (3 dzieci)
75% ceny brutto biletu normalnego (4 dzieci)
85% ceny brutto biletu normalnego (5 dzieci)
95% ceny brutto biletu normalnego (6 dzieci i więcej)


BILET DLA POSIADACZY KARTY SENIORA

50% ceny brutto biletu ulgowego w każdą sobotę miesiąca.UPRAWNIENIA DO ULGI POSIADAJĄ

 • Dzieci i młodzież do 18 roku życia,
 • Studenci na podstawie legitymacji,
 • Niepełnosprawni na podstawie legitymacji,
 • Emeryci i renciści,
 • Osoby niepełnosprawne i ich przewodnicy,
 • Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych,
 • Działacze opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowane z powodów politycznych, na podstawie dokumentu wydanego przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,
 • Członkowie związków i stowarzyszeń artystycznych: SARP, STGU, ZAR, ZPAF, ZPAP,
 • Posiadacze kart ISIC i EURO26.

WEJŚCIÓWKI BEZPŁATNE PRZYSŁUGUJĄ

 • Dzieciom do lat 7,
 • Wykładowcom uczelni artystycznych oraz historykom i teoretykom sztuki,
 • Studentom wyższych szkół artystycznych, filmowych, architektonicznych oraz wydziałów o takim profilu na innych uczelniach wyższych,
 • Studentom historii sztuki,
 • Zasłużonym Działaczom Kultury, Zasłużonym dla Kultury Polskiej, Zasłużeni Kulturze Gloria Artis,
 • Uczniom liceów plastycznych i szkół muzycznych,
 • Członkom organizacji: AICA, SHS, CIMAM i IKT,
 • Pracownikom galerii sztuki i muzeów na podstawie legitymacji pracowniczych,
 • Dziennikarzom na podstawie legitymacji prasowej.