Oprowadzania

Oprowadzania ułatwiają odkrycie i zrozumienie sztuki współczesnej, umożliwiają dogłębne zapoznanie się z twórczością artysty i pomagają w interpretacji prac prezentowanych na wystawie. Aby zrozumieć dzieło sztuki, trzeba opatrzyć je komentarzem. Celem oprowadzań jest ukazanie pierwotnych intencji artysty, ścieżek refleksji, które doprowadziły do powstania pracy oraz zapoznanie widzów z procesem jej realizacji i produkcji. Oferujemy oprowadzania w językach polskim i angielskim. 

Cena: 5 zł / osoba + bilet (grupa min. 5 osób)

Zgłoszenia i zapytania: 
E: edukacja@trafo.art 
T: +48 885 065 025 lub +48 885 500 531