Budynek

TRAFO mieści się w modernistycznym budynku transformatorowni z 1912 r. projektu Georga Vallentina. Po II wojnie światowej mieściła się tu spółdzielnia elektrotechniczna. W latach 80. XX wieku ustała produkcja, a budynek wpisano do rejestru zabytków. Po renowacji w latach 2011-2013 wielopoziomowe wnętrza Trafostacji Sztuki w Szczecinie z halą główną o powierzchni 336 m2 i wysokości 16 m zapewniają przestrzeń dla realizacji artystycznych, interdyscyplinarnych projektów audiowizualnych.