MENU
Trafostacja Sztuki w Szczecinie ul. Świętego Ducha 4 OPEN Tue-Sun 11 am–7 pm +48 91 400 00 49
Logo TRAFO

Wykłady Mistrzowskie
Piotr Rypson

kuratorzy cyklu: Stanisław Ruksza Zbigniew Taszycki

EVENT DATES

Wed 22 Jan 2020
18:00
wykład

Sorry, this entry is only available in Polish.

Wykład poświęcony zrealizowanej w Muzeum Narodowym w Warszawie ekspozycji stałej sztuki XX i XXI w. W 2019 r. galeria została zamknięta.

Piotr Rypson – historyk sztuki, kurator, krytyk i publicysta. Autor książek o sztuce wizualnej XX i XXI w. i jej twórcach. Publikował w Obiegu (był redaktorem naczelnym), Baroku, Polityce, Odrze, Magazynie Sztuki. Wieloletni zastępca dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie, w 2018 r. zwolniony z pracy w muzeum bez podania przyczyny w okresie ochronnym przed emeryturą.
…………………..
Wykłady Mistrzowskie

Dom na mieszkanie własny mam,
W niczem nie biegłem w cudzy ślad.
– Każdego mistrzam wyśmiał rad,
Który nie wyśmiał siebie sam

Nad bramą mego domu
Wiedza radosna
Friedrich Nietzsche

Cykl Wykładów Mistrzowskich w TRAFO prowadzonych przez wybitne artystki i artystów, kuratorki i kuratorów wystaw, krytyczki i krytyków. Każdy z gości zaprezentuje w wykładzie fragment swojego bogatego dorobku twórczego. Podjęta figura mistrza jest daleka od „uczonej ignorancji” i rutyny. Podkreślone zostaje nieustanne poszukiwanie wiedzy i metod twórczych, rewizja i dystans wobec własnej filozofii życia oraz miejsca w świecie. Cykl jest realizowany w ramach współpracy TRAFO i Akademii Sztuki w Szczecinie.