MENU
Trafostacja Sztuki w Szczecinie ul. Świętego Ducha 4 OPEN Tue-Sun 11 am–7 pm +48 91 400 00 49
Logo TRAFO

WYKŁADY MISTRZOWSKIE:
JOANNA KILISZEK
KIEDY TERAŹNIEJSZOŚĆ STAJE SIĘ PRZESZŁOŚCIĄ

Wykład Joanny Kiliszek w ramach cyklu Wykłady Mistrzowskie.

EVENT DATES

Wed 28 Oct 2020 —
Wed 28 Oct 2020
18:00

Sorry, this entry is only available in Polish.

Z przyczyn od nas niezależnych wykład Joanny Kiliszek, zaplanowany na 13 maja, został odwołany. W chwili obecnej nie jesteśmy w stanie określić nowego terminu wydarzenia. Będziemy informować Państwa na bieżąco.

…………………

Joanna Kiliszek – historyczka sztuki, menedżerka kultury, kuratorka wystaw. W latach 80. XX w. prowadziła Galerię Wieża, a później, do 91 r., Galerię Dziekanka. Pełniła funkcję dyrektorki Instytutów Polskich w Lipsku i Berlinie oraz wicedyrektorki Instytutu Adama Mickiewicza. Mieszka w Berlinie i Warszawie.

Cykl *Wykładów Mistrzowskich w TRAFO prowadzonych przez wybitne artystki i artystów, kuratorki i kuratorów wystaw, krytyczki i krytyków. Każdy z gości zaprezentuje w wykładzie fragment swojego bogatego dorobku twórczego. Podjęta figura mistrza jest daleka od „uczonej ignorancji” i rutyny. Podkreślone zostaje nieustanne poszukiwanie wiedzy i metod twórczych, rewizja i dystans wobec własnej filozofii życia oraz miejsca w świecie. Cykl jest realizowany w ramach współpracy TRAFO i Akademii Sztuki w Szczecinie.

kuratorzy cyklu: Stanisław Ruksza, Zbigniew Taszycki