IGOR OMULECKI
MIKADO

Igor Omulecki

Exhibition:

25 października - 30 grudnia 2018

Opening:

25 października 2018 (czwartek) o godz. 17:00

Curator:

Emilia Orzechowska

“Mikado” to nowy projekt Igora Omuleckiego, składający się z kilkunastu premierowych prac artysty, mieszczących się w progresywnym obszarze postfotografii. 

„…Cykl “Mikado” jest kolejnym etapem mojej wieloletniej praktyki fotograficznej i obserwacji procesu twórczego. Przez ostatnie piętnaście lat technika cyfrowej obróbki obrazu nabrała dla mnie decydującego znaczenia. Poruszając się w obszarze eksperymentu z formą, odrzuciłem metody literackiej narracji. Zrezygnowałem z bezpośrednich odniesień do istoty ludzkiej. Skoncentrowałem się na samym procesie twórczym i medium. W pracy nad “Mikado” odsłaniam wnętrze budowania obrazu. Ukazując pierwotnych gest, ślady narzędzia stają się równie ważne co rejestrowana rzeczywistość. Wycinanie, klonowanie, smużenie obrazu służy do konstruowania i reinterpretowania zapisu. W ten sposób powstaje nieistniejący wcześniej obraz fotograficzny oraz nowa rzeczywistość obrazu. Świat realny staje się materiałem do przekształceń na poziomie energii. Mikado to rzeźba przestrzeni fotograficznej wydobywająca bryłę i strukturę postobrazu…” (Igor Omulecki)

Otwarcie wystawy będzie równocześnie częścią obrony doktorskiej artysty na Akademii Sztuki w Szczecinie.