TRAFO Center for Contemporary Art is a public art institution organised by the City of Szczecin.

TRAFO Center for Contemporary Art
4 Świętego Ducha St.
70-205 Szczecin

E: mail@trafo.art
T: +48 91 400 00 49

Director
Stanisław Ruksza

Assistant
Aleksandra Siudy-Dmochowska
T: +48 91 400 00 49
E: aleksandra.siudy-dmochowska@trafo.art

Team

Production Manager

Emilia Orzechowska

T: +48 91 400 00 49

E: emilia.orzechowska@trafo.art

Head of PR & Fundraising

Jędrzej Wijas

T: +48 885 065 009

E: jedrzej.wijas@trafo.art

Chief Accountant

Agnieszka Gapys

T: +48 885 065 001

E: agnieszka.gapys@trafo.art

Event Specialist

Adam Dzidziszewski

T: +48 885 500 531

E: adam.dzidziszewski@trafo.art

Exhibition Organisation Specialist

Daria Grabowska

T: +48 663 120 824

E: daria.grabowska@trafo.art

PR Specialist

Anna Konopka

T: +48 885 065 008

E: anna.konopka@trafo.art

Accountant

Anna Ścisłowska

T: +48 885 065 007

E: anna.scislowska@trafo.art

Education Specialist

Marta Miszuk

T: +48 607 507 503

E: marta.miszuk@trafo.art

Administrative Specialist

Mariusz Milczarek

T: +48 885 065 002

E: mariusz.milczarek@trafo.art