Projekt W BLASKU ŚWIATŁA ma na celu wdrożenie komplementarnego i pilotażowego programu edukacyjnego, obejmującego zagadnienia światła w sztuce współczesnej dla młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących w Szczecinie. Warsztaty odbywają się od maja do grudnia. Podczas  działań  wykorzystywany jest szereg metod aktywizujących i poszerzających wiedzę z zakresu sztuki współczesnej (w tym wykorzystania światła w sztuce). W ramach projektu odbywają się cykliczne, comiesięczne zajęcia, pozwalające rozwijać ekspresję twórczą i kreatywności oraz podnosić kompetencje artystyczne młodzieży. Dodatkowym działaniem są dwa  warsztaty wyjazdowe uczestników na festiwale światła i do instytucji kultury mieszczących się w Polsce.

Na przełomie listopada i grudnia odbywają się warsztaty podsumowujące projekt i zapoznające uczestników z metodologią przygotowania ekspozycji. Rezultatem projektu jest wystawa prac wykonanych przez uczestników podczas trwania projektu. Wystawa ma na celu podsumowanie warsztatów prowadzonych przez cały okres trwania projektu i zaprezentowanie uczestników jako młodych twórców sztuki współczesnej. Chcemy, aby uczestnicy poczuli, że są nie tylko odbiorcami sztuki, ale także jej twórcami. Przygotowany zostaje również oficjalny wernisaż wystawy. Po zakończonym projekcie, wystawa zostaje przewieziona do SOSW dla Dzieci Słabosłyszących. Zwieńczeniem projektu jest publikacja, w której zostaje przedstawiony każdy uczestnik projektu  jako artysta. 

Więcej informacji o naszym projekcie znajduje się na blogu, który prowadzony jest regularnie przez uczestników projektu, przy wsparciu technicznym osoby odpowiedzialnej za komunikację medialną. Zapraszamy zatem do czytania i oglądania nas w social mediach. 

http://w-blasku-swiatla.blogspot.com/

Pierwszy projekt był realizowany w 2015 roku.

Obecnie trwa druga edycja projektu W BLASKU ŚWIATŁA współfinansowanego ze środków finansowych MKiDN.

Drugi etap jest programem trzyletnim 2016 – 2017 – 2018.

 

 

Projekt edukacyjny współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Galeria: