WYKŁADY MISTRZOWSKIE
ZBIGNIEW LIBERA
20 LUTEGO 2019

Wykład:

20 lutego 2019 (środa) o godz. 18:00

Spotkanie ze Zbigniewem Liberą w ramach cyklu Wykłady Mistrzowskie.

Zbigniew Libera to jeden z najważniejszych współczesnych polskich artystów. Autor przełomowych prac dla polskiej sztuki krytycznej (m.in. Obrzędy intymne, Ćwiczenia korekcyjne, Jak tresuje się dziewczynki, Lego. Obóz koncentracyjny). Tworzy i mieszka w Warszawie.

………………………

Wykłady Mistrzowskie

Dom na mieszkanie własny mam,
W niczem nie biegłem w cudzy ślad.
– Każdego mistrzam wyśmiał rad,
Który nie wyśmiał siebie sam

Nad bramą mego domu 
Wiedza radosna Friedrich Nietzsche

Cykl wykładów mistrzowskich w TRAFO prowadzonych przez wybitne artystki i artystów, kuratorki i kuratorów wystaw, krytyczki i krytyków. Każdy z gości zaprezentuje w wykładzie fragment swojego bogatego dorobku twórczego. Podjęta figura mistrza jest daleka od „uczonej ignorancji” i rutyny. Podkreślone zostaje nieustanne poszukiwanie wiedzy i metod twórczych, rewizja i dystans wobec własnej filozofii życia oraz miejsca w świecie. Cykl jest realizowany w ramach współpracy TRAFO i Akademii Sztuki w Szczecinie. 

Kuratorzy: Stanisław Ruksza, Zbigniew Taszycki

Vulnerability Scanner