Wykład Igora Omuleckiego
o Andrzeju Różyckim
Artysta o artyście

Wykład:

6 grudnia 2018 (czwartek) o godz. 18:00

Artysta Igor Omulecki opowie o twórcy Andrzeju Różyckim, jak nazywa siebie ten drugi. Historia barwnej postaci polskiej sztuki widziana oczyma siostrzeńca, który sam poszedł śladami swojego wujka. Będzie o Łodzi, rodzinie, awangardzie, filmie, fotografii, sztuce naiwnej, gotowaniu, wsi i przyrodzie.
……………………
Spotkanie odbędzie się w ramach cyklu „Artysta o artyście”. TRAFO jako poligon historii sztuki stara się wraz z artystami stworzyć zalążek alternatywnej wobec dyskursu akademickiego tej dyscypliny. W naszej galerii udostępnimy im przestrzeń do własnej opowieści o wybranym przez nich artyście, o jego biografii i dziele.

Współczesna galeria sztuki to również alternatywa dla naukowych, akademickich dyskursów o sztuce i jej historii. To przestrzeń postępków niekanonicznych, transgresji i herezji metodologicznych. Do działań weryfikujących dotychczasowy dyskurs historii sztuki zapraszamy artystów. Każdy z nich zaprezentuje postać dla niego w pewien sposób znaczącą – czy jako obiekt afirmacji, czy negacji. Wraz z nimi chcemy stworzyć zalążek INNEJ opowieści o twórczości i autorach.

Vulnerability Scanner