W788
Program rezydencyjny

Termin nadsyłania zgłoszeń:

5 maja 2019

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie programem rezydencyjnym W788 i bardzo ciekawe propozycje, które do nas dotarły. Duża ilość nadesłanych zgłoszeń potwierdza sens tej inicjatywy i inspiruje nas do dalszych działań. Po zapoznaniu się z Waszymi portfolio dokonaliśmy wyboru 3 osób, które zapraszamy do tegorocznej edycji. W kolejności alfabetycznej są to:

Małgorzata Goliszewska,

Antonina Nowacka

Mikołaj Szpaczyński.

Jednocześnie informujemy, że przyszłoroczna edycja odbędzie się na podobnych zasadach we współpracy z Galerią Labirynt z Lublina.

…………………………………..

Program rezydencyjny towarzyszący wystawie Elżbiety Jabłońskiej Znikając.

Artystka, we współpracy z TRAFO, zaprasza osoby zajmujące się szeroko rozumianą twórczością do pobytu nad Wisłą, przy jej 788 kilometrze. W miejscowości Kozielec (koło Bydgoszczy), w której Ela Jabłońska od 10 lat mieszka wraz z rodziną, nieopodal jej domu powstał niewielki domek przeznaczony dla twórczyń i twórców, którzy w trakcie tygodniowej rezydencji mogą podjąć próbę zniknięcia, rozpłynięcia się w nadwiślańskim krajobrazie. Mogą również pracować nad swoimi projektami bądź prowadzić działania terenowe „w” i „wobec” miejsca. Warunkiem udziału w proponowanej sytuacji jest przygotowanie prezentacji swojej twórczości w formie wizualnej będącej krótkim filmem (do 5 minut) lub pokazem slajdów (do 3 minut) i przesłanie linku z adresem dostępu do materiału wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu i mailem na adres w788km@gmail.com oraz z akceptacją reguł dotyczących miejsca.

Aplikacje można wysyłać do 5 maja 2019 roku. Każdy z uczestników otrzymuje do dyspozycji niezależną przestrzeń mieszkalno-pracownianą, jednorazowe stypendium w kwocie 1000 zł oraz możliwość prezentacji powstałych prac podczas kolejnych wystaw, których miejsca i terminy zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

Spośród nadesłanych zgłoszeń zostaną wybrane 3 osoby, które zaprosimy w sierpniu, wrześniu i październiku na jednotygodniowy pobyt w Kozielcu. Dokładny termin wizyty będzie ustalany indywidualnie. Wyniki rezydencji zostaną ogłoszone nie później niż do 9 czerwca 2019 roku.

Sfinansowano ze środków stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Bydgoszczy.