UWAGA, GRANICA! TOŻSAMOŚĆ
CZY PRZYNALEŻNOŚĆ?

Spotkanie otwarte:

24 października 2017 (wtorek)
o godz. 18:00

Debata przed Forum Przyszłości Kultury.

Uczestnicy: prof. Inga Iwasiów (Uniwersytet Szczeciński), dr Aleksandra Łukasiewicz-Alcaraz (Akademia Sztuki w Szczecinie), Stanisław Ruksza (Trafostacja Sztuki), Olena Janicka (Akademia Sztuki w Szczecienie), Oleksandra Kovtun, uczennica i Marcin Różański (nauczyciel z XVI LO) oraz Karolina Breguła (Akademia Sztuki w Szczecinie)
prowadzenie: Edwin Bendyk (Polityka)

Polacy są jednym z najbardziej jednolitych etnicznie społeczeństw w Europie. Czy to oznacza, że równie homogeniczna jest polska kultura? Czy też przeciwnie, kultura w Polsce przechowała pamięć wielokulturowości I i II Rzeczypospolitej? Czy istnieje zatem polska tożsamość i co byłoby jej istotą: owa jednolitość, czy też raczej kulturowa złożoność, której doskonałym przykładem byli choćby Tadeusz Kościuszko, Emilia Plater, Adam Mickiewicz i Czesław Miłosz? Czy migracje i napływ przedstawicieli innych kultur oraz religii są dla polskości i szerzej, europejskości zagrożeniem, czy przeciwnie – źródłem energii służącej nieustannej odnowie kultury i jej rozwojowi? Czym jest polskość dla przybyszów, którzy wybierają Polskę na miejsce krótszego lub dłuższego pobytu: szansą czy zagrożeniem? Dlaczego ich kultura jest tak słabo obecna w polskich instytucjach kultury i przestrzeni publicznej? Listę pytań można rozwijać, odpowiedzi na nie stają się coraz pilniejsze. 

Odpowiedzi tych nie będziemy szukać, odwołując się do naukowych teorii i abstrakcyjnych pojęć, lecz – tak jak zarekomendowali uczestnicy debaty Uwaga, granica! w Białymstoku i tak jak uczył przed ponad 200 laty Tadeusz Kościuszko – w centrum naszych szczecińskich rozważań będzie konkret; konkret praktyk społecznych, artystycznych, kulturalnych poszukujących nowych form bycia razem. Dlatego debatę poprzedzą warsztaty ze studentami Akademii Sztuki i mieszkańcami Placu Orła Białego, zainspirowane przez Karolinę Bregułę, a prezentacja wyników otworzy dyskusję.

Spotkanie zorganizowane w cyklu debat odbywających się w całej Polsce przed Forum Przyszłości Kultury 2017, które odbędzie się w dniach 18 i 19 listopada w Teatrze Powszechnym w Warszawie.

Organizatorzy: Teatr Powszechny w Warszawie i Trafostacja Sztuki w Szczecinie, we współpracy z tygodnikiem Polityka.