THE WALL
ART FACE TO FACE WITH BORDERS

Paweł Althamer, Piotr Bujak, Wojciech Doroszuk, Magda Fabiańczyk, Giuseppe Fanizza, Nina Fiocco and Metodo Salgari, Khaled Jarrar, Anna Konik, Giovanni Morbin, Marina Naprushkina, Joanna Rajkowska, Grupa R.E.P., Jana Shostak, Łukasz Skąpski, Margot Sputo, Łukasz Surowiec, Stephanie Syjuco, Grzegorz Sztwiertnia, Małgorzata Szymankiewicz, Łukasz Trzciński, Krzysztof Wodiczko, Piotr Wysocki

Wystawa:

18 MAJA - 17 CZERWCA 2017

Wernisaż:

18 maja 2017 o godz. 18:00

Kurator:

Stanisław Ruksza

Dyskusja panelowa
"Mur. Sztuka w obliczu granic"
30 maja 2017 o godz. 18:00:

W dyskusji udział biorą:
Anna Konik – artystka, autorka pracyAnna Konik – artystka, autorka pracy i książki „W tym samym mieście, pod tym samym niebem…”
Asia Wojtarowicz– aktywistka pracująca z uchodźcami w Berlinie,
Łukasz Skąpski – artysta, wykładowca Akademii Sztuki w Szczecinie, autor prac z cyklu „Klincz” na wystawie,
Margot Sputo – artystka, autorka prac „Passe-port” i „Koce” na wystawie,
Stanisław Ruksza – kurator wystawy, dyrektor Trafostacji Sztuki w Szczecinie,
Roman Zańko – podróżnik wspierający działania polskich organizacji niosących pomoc w rejonie wojny w Syrii.
Dyskusję poprowadzi Jędrzej Wijas – Trafostacja Sztuki w Szczecinie.

Kryzys uchodźczy jest wyzwaniem dla politycznych, moralnych, cywilizacyjnych podstaw Europy, dla jej kulturowej tożsamości. Za reakcjami na tragiczne, splątane losy ludzi uciekających przed wojną, śmiercią, cierpieniem i nędzą kryją się wielka polityka narodowych
i kontynentalnych interesów oraz lęki i stereotypy. Napięta sytuacja na granicach i w środku państw europejskich ponawia pytanie o naszą humanistyczną wrażliwość, międzyludzką solidarność, o poczucie powinności czynienia dobra.

Jaką rolę w tym czasie może odegrać i odgrywa sztuka? Jaki jest głos artystów w dyskusji, która przetacza się przez cały Stary Kontynent? Czym jest granica oddzielająca ludzi w refleksji artystów, którzy „specjalizują się” w jej przekraczaniu na polu sztuki? Przyjrzymy się działaniom podejmowanym przez aktywistów i artystów, sytuującym się na styku sztuk wizualnych, partycypacyjnych i interwencji. Poszukamy odpowiedzi na niezmiennie powracające pytanie o sens pracy artystycznej w świetle zła, które człowiek czyni.i książki „W tym samym mieście, pod tym samym niebem…”

Wystawa The Wall. Art Face To Face With Borders (Mur. Sztuka w obliczu granic) stanowi rozwinięcie międzynarodowej ekspozycji, która miała swoją premierową odsłonę w Careof DoCVA w Mediolanie. W Szczecinie pokaz zostanie rozszerzony o nowe prace, niektóre prezentowane po raz pierwszy.

The Wall podejmuje temat granic w sztukach wizualnych: w ujęciu społeczno-politycznym, ekonomicznym, historycznym i egzystencjalnym, a także związanych z nimi problemów, w tym aktualnych zagadnień uchodźczych.

„Tytuł nawiązuje do berlińskiego muru, będącego przez wiele lat kluczowym symbolicznym punktem orientacyjnym zagranicznej polityki krajów po obu stronach „żelaznej kurtyny”, a dziś stanowiącego popularny na zachodzie Europy wzór „ost-algicznej” (tęsknota za Wschodem) pamiątki z podróży. Przez lata zimnej wojny berliński mur ucieleśniał sztywną konstrukcję polityki zagranicznej wielu krajów, ustanawiając podział na swojego i obcego, przyjaciela i wroga, wolnego i uciśnionego. W dzisiejszej, pozornie zglobalizowanej ponowoczesności granice nie stały się płynne, a historia, pomimo przedwczesnego ogłoszenia (…) jej końca przez Francisa Fukuyamę w 1989 roku, wciąż odsłania szereg nowych linii podziałów. Nowe granice i ich plany powstają dziś w oparciu o tradycje kulturowe czy religijne, bazując najczęściej na wyobrażeniu stałego konfliktu, np. w pro-bushowskiej koncepcji „starcia cywilizacji” Samuela Huntingtona postulowanej w polityce USA lub odnawianej myśli o zmierzchu Zachodu, pojawiającej się wielokrotnie od czasów głośnej książki Oswalda Spenglera (1917).

Granice, zarówno aktualne, jak i historyczne, są przede wszystkim symptomem lęku przed nowym innym, będącym raczej  postkolonialnym dziedzictwem oraz skutkiem reakcji na terroryzm, stanowiący w dużej mierze rezultat nierozwiązanych przepaści ekonomicznych. Szereg granic ujęty jest technokratyczną, polityczno-ekonomiczną barierą: Schengen (inaczej odczuwalną na południu i wschodzie Europy, np. w przypadku Ukrainy, a inaczej w obszarze Morza Śródziemnego), murem między USA i Meksykiem czy systemem fortyfikacji oddzielającym Izrael od Autonomii Palestyńskiej.
[…]
Zaczyn wystawy powstawał w 2014 roku. Kwestia granic była wówczas dyskutowanym tematem: z jednej strony z racji otwartego konfliktu na Ukrainie, z drugiej – stanowiła główny temat polityki krajów śródziemnomorskich. Świadomość rozszerzania problemu od początku towarzyszyła tworzeniu The Wall. Artyści i organizatorzy mieli poczucie, że wydarzenia te nie mają jedynie lokalnego charakteru, oraz że nierozwiązane będą rosnąć, a rzeczywistość niejednokrotnie wyprzedzi kasandryczne prognozy sztuki”.

Stanisław Ruksza, fragment tekstu kuratorskiego.

Wystawie towarzyszy książka The Wall. Art. Face To Face With Borders pod redakcją Stanisława Rukszy, wydana przez Fundację Imago Mundi, zawierająca teksty w języku polskim i języku angielskim autorstwa m.in. Mélanie Bouteloup, Andrzeja Stasiuka, Antonelli Aneddy, Tomasza Padły i kuratora wystawy, a także dokumentację części prezentowanych prac.

Pierwsza wersja wystawy The Wall. Art Face To Face With Borders, prezentowana w Careof DOCVA w Mediolanie, została zorganizowana przez Fundację Imago Mundi w ramach programu „Place Called Space” przy współpracy CSW Kronika w Bytomiu.

 

Partnerzy: