THE NEW DICTIONARY OF OLD IDEAS
MIĘDZYNARODOWY PROGRAM REZYDENCYJNY

The New Dictionary of Old Ideas stanowi kontynuację europejskiego programu rezydencyjnego TRAFO z minionego roku, realizowanego we współpracy z Meet Factory (Praga), Hablar en Arte (Madryt) i Silk Museum (Tbilisi). Dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach programu Kreatywna Europa projekt skierowany jest do artystów z czterech krajów: Polski, Czech, Gruzji i Hiszpanii. Wyłonieni przez komisję programową artyści odbędą kilkutygodniowe rezydencje artystyczne w krajach partnerskich w 2019 roku, zaś w roku następnym zaprezentują zbiorczy efekt pracy twórczej na zbiorowej wystawie, która pokazywana będzie w siedzibach partnerów projektu.

W tym roku w sierpniu ośmioro artystów i kuratorów z Hiszpanii i Gruzji odbędzie miesięczne rezydencje w Szczecinie. Będą to: Erick Beltrán, Data Chigholashvili, Alba Martínez Folgado, Verónica Lahite, Elena Lavelles, Katharina Stadler, Sandro Sulaberidze, Nino Zirakashvili.

28 sierpnia br. odbędzie się prezentacja otwartych pracowni, godzina i miejsce zostaną podane w terminie późniejszym na stronie www.trafo.art i fanpagu TRAFO na portalu facebook: www.facebook.com/trafo.art.

Tematem przewodnim projektu rezydencyjnego jest Europa Środkowa, miejsce spotkania kulturowego Wschodu i Zachodu. Granice polityczne i geograficzne tej części Starego Kontynentu ulegały wielokrotnie zmianom. Idea działania pod nazwą The New Dictionary of Old Ideas powstała w reakcji na obecną sytuację kulturalną i polityczną – na rozwój nacjonalistycznej polityki, populizmu, eurosceptycyzmu i postaw antyimigracyjnych w Europie Środkowej. Tę tendencję można zaobserwować nie tylko lokalnie, ale w całej Europie. Nowy słownik starych idei, dzięki uniwersalnemu przekazowi współczesnych sztuk wizualnych, pozwoli temu przeciwdziałać, umożliwiając jednocześnie lepsze zrozumienie specyfiki równych regionów Europy.

Vulnerability Scanner