The New Dictionary of Old Ideas
Nowy słownik starych idei
open call

The New Dictionary of Old Ideas
http://newdictionaryofoldideas.org/

Projekt realizowany przez
MeetFactory Prague
http://www.meetfactory.cz/en

we współpracy z
The State Silk Museum w Tbilisi
www.silkmuseum.ge

Trafostacja Sztuki w Szczecinie
trafo.art

hablarenarte w Madrid
www.hablarenarte.com/en/

OPEN CALL dla artystek i artystów z Polski

Tematem przewodnim naszego projektu jest Europa Środkowa, miejsce spotkania kulturowego Wschodu i Zachodu. Granice polityczne i geograficzne tej części Starego Kontynentu ulegały wielokrotnie zmianom. Chcemy zareagować na obecną sytuację kulturalną i polityczną – na rozwój nacjonalistycznej polityki, populizmu, eurosceptycyzmu i postaw antyimigracyjnych w Europie Środkowej. Tę tendencję można zaobserwować nie tylko lokalnie, ale w całej Europie. Aby temu zaradzić, zaproponowaliśmy narzędzie, które pozwoli lepiej zrozumieć specyfikę regionu – „Nowy słownik starych idei”.

Szukamy artystów, którzy są zainteresowani twórczą pracą w otoczeniu i kontekście międzynarodowym, mają koncepcję realizacji wystawy, której problematyka będzie dotyczyć specyfiki Europy Środkowej. Oczekujemy od aplikujących twórczyń i twórców znajomości tematów związanych ze współczesną polityką, z przemianami społecznymi i kulturowymi, a także nowego, krytycznego podejścia do głównych wątków tematycznych projektu.

Ponieważ projekt wychodzi od zagadnień tożsamości regionalnej, szukamy osoby, która poprzez sztukę byłaby w stanie przenieść lokalną problematykę na bardziej uniwersalny i ogólny poziom, czyniąc ją zrozumiałą również poza Europą Środkową.

Wyłoniona artystka lub artysta powinni być świadomi następujących warunków i zobowiązań:

– realizacji harmonogram pobytu – mieszkania i pracy co najmniej 80% czasu we wskazanym miejscu rezydencji,
– obowiązkowego udziału w wystawie objazdowej w ramach The New Dictionary of Old Ideas poprzez pokaz nowego dzieła stworzonego na rezydencji lub prezentacji już istniejących prac,
– obowiązku podróży i pobytu w związku z instalacjami wystaw i otwarciami (koszty podróży, zakwaterowania, będą pokrywane przez organizatora),
– każdorazowego dostosowania swoje dzieła do nowego miejsca ekspozycji (Praga-Tbilisi-Szczecin-Madryt),
– pracy nad aranżacjami przestrzennymi w każdej edycji wystawy (podróże i adaptacje na potrzeby wystaw będą zależały od specyfiki prac),
– współpracy z kuratorem i zespołem produkcyjnym.


Co zapewniamy?

W roku 2019

Trzymiesięczna rezydencja ze studiem, wspólne mieszkanie z innym artystą/ką  (prywatny pokój w apartamencie z 2 pokojami).

Wrzesień / październik (45 dni) w Silk Museum Georgia, Tbilisi, Gruzja
– wynagrodzenie €600 brutto
– budżet produkcyjny – €153

 W roku 2020

Wystawa w czterech europejskich galeriach:
Luty/marzec 2020 – MeetFactory w Pradze
Kwiecień/maj 2020 – Trafostacja Sztuki w Szczecinie
Czerwiec/wrzesień 2020 – hablarenarte + CentroCentro w Madrycie
Pażdziernik/listopad 2020 – Silk Museum w Tbilisi

Wynagrodzenie za udział w wystawach – 2000 €  (płatne jednorazowo)

Koszty podróży, a także zakwaterowanie we wszystkich lokalizacjach, zostaną pokryte z budżetu projektu.

Zainteresowani wnioskodawcy muszą przesłać następujące dokumenty aplikacyjne w języku angielskim:
1) CV (maksymalnie 2 strony) i list motywacyjny (maks. 1800 znaków ze spacjami) w jednym pliku PDF
2) Portfolio w jednym pliku PDF

Oba pliki prosimy przesyłać na adres residency@trafo.art z adnotacją w tytule wiadomości „New Dictionary of Old Ideas – open call”

Termin składania wniosków: 15 lutego 2019 / 18:00

Wyniki selekcji zostaną ogłoszone na początku marca 2019 r.

Komitet oceniający:
Piotr Sikora, Lucia Kvočáková, Stanisław Ruksza, Data Chigholashvili, Mariam Shergelashvili, Nino Kuprava, reprezentant CentroCentro, Flavia Introzzi Lopez

 

 

Vulnerability Scanner