THE NEW DICTIONARY OF OLD IDEAS
Projekt

zaproszeni artyści i kuratorzy:

Łukasz Białkowski, Mikołaj Iwański, Łukasz Jastrubczak, Ul Paźniak, Katarzyna Szeszycka, Natalia Szostak, Monika Szpener, Andrzej Wasilewski, Bartosz Zaskórski

kuratorzy programu:

Stanisław Ruksza (TRAFO), Piotr Sikora (MeetFactory)

okres rezydencji:

lipiec – wrzesień 2018 r.

Od roku 2017 TRAFO realizuje nowy program merytoryczny. Jednym z jego elementów jest wspieranie działań artystycznych szczecińskich twórców poza murami galerii i obszarem miasta. Mieści się w tym projekt The New Dictionary of Old Ideas (Nowy słownik dawnych idei), wsparty przez Instytut Adama Mickiewicza, który TRAFO realizuje w 2018 roku z zagranicznymi partnerami: MeetFactory (Praga), FKSE Studio of Young Artists Association (Budapeszt), SilkMuseum (Tbilisi). Umożliwia on odbycie zagranicznych rezydencji artystom, w większości wybranych z silnego środowiska Szczecina. 

Projekt opiera się na trzech poszerzonych pokazach prac polskich artystów w Pradze, Budapeszcie i Tbilisi, będących efektem ich pobytu w tych trzech miastach. Stojąca za wystawami idea kuratorska zakłada reinterpretację przedwojennych koncepcji artystyczno-społecznych, skupioną wokół sześciu pojęć (wątków problemowych). Są to następujące terminy:

     retroutopia vs fikcja spekulatywna,

     męka nadrabiania zaległości,

     wspólne zadania!,

     praktyki polityczne i kultura,

     paradoks tożsamości,

     solidarność vs wspólnota. 

W oparciu o awangardowe retroutopie chcemy, wraz z artystami, odnieść się do roli sztuki i jej postrzegania w okresie formowania się nowych demokracji po roku 1918 w Europie Środkowej i na Zakaukaziu. Finałem projektu będzie sympozjum w Pradze, zbiorowa wystawa w Szczecinie oraz publikacja. 

Współpraca czterech instytucji artystycznych pozwoli stworzyć platformę wymiany myśli między artystami i odbiorcami sztuki z różnych krajów, a także na zbadanie roli i funkcji sztuki w społeczeństwach młodych demokracji Polski, Węgier, Czech i Gruzji. Jako uniwersalny język komunikacji, sztuka wizualna pozwoli na eliptyczne ujęcie zjawisk wspólnych i odmienności życia społecznego, politycznego i kulturalnego we czterech krajach Europy Centralnej i Wschodniej.

The New Dictionary of Old Ideas ma również na celu prezentację twórczości szczecińskich artystów w zagranicznych instytucjach partnerskich. Skupione wokół młodych miejsc: TRAFO oraz Akademii Sztuki środowisko twórcze jest w tym momencie fenomenem na skalę Polski. Chcemy, by oddziaływało ono również na międzynarodowy obieg sztuki. 

Dla TRAFO projekt The New Dictionary of Old Ideas, obok Mapy Sztuki Szczecina, oznacza aktywne wspieranie szczecińskich artystów, reprezentowanie ich z wykorzystaniem narzędzi, którymi dysponuje współczesna instytucja sztuki.

Sfinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na 2017-2021, w ramach programu dotacyjnego Instytutu Adama Mickiewicza Kulturalne Pomosty.

    

Vulnerability Scanner