SZCZECIŃSKA PARK OPERA

projekt:

15-27 września 2018 r.

artysta:

Wojtek Blecharz / Voytek Blehash

kuratorka:

Pat Tokarska / Tokarnia

Projekt artystyczno-społeczny przeznaczony dla dzieci i realizowany w formie działań w otwartej przestrzeni oraz warsztatów muzycznych i plastycznych, które doprowadzą do realizacji opery plenerowej. Program obejmuje: 

Spacer po Parku Żeromskiego trasą eksponującą kompozycję parku oraz jego współczesny kontekst obyczajowy. Uczestnicy zostaną wyposażeni w lornetki do „podglądania dźwięku” i dyktafony do jego nagrywania. Dzieciom będzie towarzyszyć ornitolog. 

Warsztaty plastyczne, podczas których dzieci stworzą portrety napotkanych ptaków. Rysunki staną się częścią publikacji – Atlasu Ptaków Szczecińskich. Zajęcia poprowadzą Karolina Gołębiowska i Pat Tokarska. 

Warsztaty muzyczne pod kierunkiem kompozytora Wojtka Blecharza. Dzieci będą odtwarzać i rozpoznawać zarejestrowane podczas spaceru odgłosy ptaków. Nagrają ich interpretacje oraz wymyślą dźwięki, jakie może wydawać narysowana przez nie postać. Uzyskany w ten sposób materiał zostanie wykorzystany przez Wojtka Blecharza do skomponowania tytułowej Szczecińskiej Park Opery

Podsumowaniem projektu będzie premiera opery oraz prezentacja rysunków dzieci i Atlasu Ptaków Szczecińskich w TRAFO.

 

 

Vulnerability Scanner