Spotkanie z Krzysztofem Wasilewskim

w ramach cyklu *TRAFO miasta

Spotkanie:

26 kwietnia 2018 (czwartek) o godz. 19.00

Prowadzenie:

Jędrzej Wijas

Spotkanie z Krzysztofem Wasilewskim, autorem książki Bezdomnych gromady niemałe. Dyskurs imigracyjny na łamach prasy amerykańskiej (1875-1924) 
Wydarzenie odbędzie się w ramach cyklu *TRAFO miasta

Książka opisuje imigracyjny dyskurs na łamach amerykańskiej prasy z lat 1875-1924. Wiele stereotypów i uprzedzeń, które obecnie funkcjonują w mediach, pojawiało się w prasie już w XIX w. Mimo upływu lat i zmian społeczno-politycznych, warto poznać, jak amerykańska prasa z przełomu wieków opisywała imigrację i imigrantów. Po lekturze oczekiwać należy nie tyle odpowiedzi na współczesne problemy Stanów Zjednoczonych, ile odkrywania mechanizmów, które decydują o medialnym ramowaniu zdarzeń i zjawisk. Wszystko inne pozostaje kwestią interpretacji – tak jak znaczenie Statui Wolności, początkowo wzniesionej dla uczczenia stulecia amerykańskiej Deklaracji Niepodległości, a później rozumianej jako latarnia wskazująca kierunek tułaczom z całego świata. Krzysztof Wasilewski – doktor nauk humanistycznych, historyk i medioznawca; stypendysta Open Society Archives, Roosevelt Institute for American Studies oraz Cambridge University.


*TRAFO miasta to cykl dysput i działań, których przedmiotem jest miasto. Pojmujemy je nie tyle jako biernie konsumowaną przestrzeń czy arenę politycznej rywalizacji, lecz przede wszystkim – nieustające wyzwanie intelektualne. Metropolia XXI w. to globalny, nieustannie ewoluujący projekt, wymagający podejścia interdyscyplinarnego. Naszą społeczną odpowiedzialnością jest świadome uczestnictwo w procesach miastotwórczych, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych zasobów wiedzy. Do udziału w wydarzeniach będą zapraszani naukowcy z różnych dziedzin, lokalni aktywiści, artyści, praktykujący architekci, przedstawiciele samorządu i wszyscy mieszczanie. Głównym bohaterem będzie Szczecin, lecz lokalne doświadczenie miejskości odnosić będziemy do innych metropolii na świecie.