PRINCE POLONIA

Wystawa:

4 października - 2 grudnia 2018

Wernisaż:

4 października 2018 (czwartek) o godz. 19:00

Kurator:

Max Cegielski, Janek Simon

 

Wystawa analizuje związki między Polską a Indiami, począwszy od wizyty ich pierwszego premiera Jawaharlala Nehru w Warszawie w 1955 roku i podpisania umowy o współpracy ekonomiczno-kulturalnej, aż do początku lat 90. XX wieku i pojawienia się tzw. „India shopów”.

Oficjalna przyjaźń i dyskurs „socjalistycznej modernizacji” były poszukiwaniem alternatywy dla zachodniego modelu nowoczesności. Szybko umożliwiły jednak rozwój nieformalnych sieci „handlu walizkowego”, które można potraktować jako część prehistorii wolnorynkowego kapitalizmu i społeczeństwa konsumpcyjnego w Polsce. Gospodarczy wymiar relacji uzupełniała coraz silniejsza fascynacja kulturowa, rozwijały się różnego rodzaju praktyki duchowe inspirowane Wschodem.

Związki z Indiami pozwalały na wielu poziomach dekonstruować socjalistyczny system. Genealogia symbolicznego porządku, który wyłonił się w Polsce po 1989 roku, powinna zatem uwzględniać trwający ponad 50 lat proces globalnej wymiany ze Wschodem. Przed przemianami Okrągłego Stołu oraz w czasie transformacji ustrojowej bodźcami do zmian były bowiem nie tylko kultura i polityka Zachodu, do których władze się później oficjalnie odwoływały. Przestrzenią poszukiwania i testowania nowych wzorców życia była także Azja, której doświadczenie niemal całkowicie wyparto z historycznej narracji. Powszechne zapomnienie wieloletnich związków z Indiami jest przykładem istniejącego od wieków problemu bezskutecznych prób budowania naszej tożsamości wyłącznie w oparciu o europejskie normy. W czasach kolejnego jej przewartościowywania i kryzysu idei globalizacji oraz strachu przed Innym historia „wschodniego okna na świat” warta jest przypomnienia.

Prince Polonia jest rozwinięciem wystawy Sklep Polsko-Indyjski, która była prezentowana w warszawskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej  w 2017 roku. Jakub Majmurek pisał wtedy w magazynie SZUM, że ekspozycja „próbuje dokonać swoistej reorientacji polskiej tożsamości, idąc w poprzek dwóch ciągle dominujących narracji na temat polskiego miejsca w świecie: liberalnej i nacjonalistycznej”. Inną formę przybrała wystawa w grudniu 2017 w Bombaju w Clark House Initiative. Krytycy dostrzegli wtedy, że „Prince Polonia” jest ważnym przykładem na to jak sztuka współczesna może służyć do badania życia społecznego. Specjalnie dla publiczności Trafo kuratorzy uzupełnili ekspozycję o szczecińskie elementy. Okazało się bowiem, że na mapie Polsko-Indyjskich relacji miasto zajmowało szczególne miejsce. Pierwszy prezydent, wybitny urbanista Piotr Zaremba od 1966 prowadził Podyplomowe Studium Urbanistyki i Planowania Regionalnego dla Krajów Rozwijających się przy miejscowej politechnice. Największą grupę spośród uczestników kursu stanowili obywatele Indii, było to aż 47 osób w latach 1966-1990. Innym, specyficznie lokalnym aspektem relacji między krajami była budowa statków dla Indii w szczecińskiej stoczni.

 

 

 

 

Vulnerability Scanner