POWOLNOŚĆ
INSPIRACJE 2018

Wystawa:

6 lipca - 10 września 2018

Wernisaż:

 6 lipca 2018 (piątek) o godz. 18:00

Artystki:

Anna Baumgart, Ella de Burca, Maureen Connor, Aneta Grzeszykowska, Elżbieta Jabłońska, Zuzanna Janin, Agnieszka Kalinowska,  Kani Kamil, Anna Królikiewicz, Małgorzata Mazur i Zorka Wollny, Hanna Nowicka, Annee Olofsson, Krystyna Piotrowska, Joanna Rajkowska, Aleksandra Ska, Dominika Skutnik

Kuratorka:

Aneta Szyłak

Wystawa Powolność zakreśli pola znaczeniowe wolności kategoriami tempa, dźwięku, ruchu, światła, smaku i słuchu. Tymi narzędziami zbada formy podporządkowania, metody przyzwolenia i taktyki ustąpienia oraz doświadczania wolności w miejsce abstrakcyjnej i trudnej do zdefiniowania i płynnej w swoim doświadczaniu indywidualnej i zbiorowej wartości. Zawarte w tytule wydarzenia zwolnienie to nie tylko przeciwstawny biegun współczesnego tempa życia, narzucanych prędkości przemieszczania się, przesyłania danych, mobilizacji i tworzenia improwizowanych wspólnot. Aby doświadczyć wolności trzeba też doświadczyć jej granic. Zaproszone do udziału artystki zarysują napięcie pomiędzy wolnością indywidualną a wymaganiami społeczeństwa.

Powolność jest wystawą główną i hasłem przewodnim 13. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Wizualnej inSPIRACJE 2018. Idea wydarzenia, rozumiana w kategoriach spowolnienia, podległości, ale także pytania o to co wolno a czego nie, zaproponowana została przez główną kuratorkę festiwalu – Anetę Szyłak. Wybrany motyw powiązany jest z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Festiwal ma więc na celu przeanalizowanie wolności człowieka w kwestiach moralnych, prywatnych oraz zastanowienie się nad tym, czym jest wolność w dzisiejszych czasach. Zaproszone przez główną kuratorkę artystki zastanowią się nad wolnością własną względem aktualnej rzeczywistości (niepodległość podmiotowa oraz próby jej utrzymania). Jako rozwinięcie tematu powolności stworzona zostanie także wystawa towarzysząca zatytułowana Życie jest podwórkiem. Daria Grabowska, która została kuratorką ekspozycji, przeanalizuje poszukiwania wolności w określonym środowisku. Zostaną podjęte takie tematy jak: swoboda w wyrażaniu siebie czy wolność słowa. Odzyskana przez Polskę niepodległość pozwoliła przenieść punkt ciężkości z wolności ogółu na wolność jednostki i właśnie o tej jednostce będą opowiadać kolejne Inspiracje.

 

 

 

Vulnerability Scanner