PIĄTA WOJNA ŚWIATOWA: IGOR KRENZ O KAZIMIERZU MALEWICZU Z BELGRADU

WYKŁAD W RAMACH CYKLU *ARTYSTA O ARTYŚCIE

Igor Krenz to artysta posługujący się wideo i fotografią. Od początku lat 90. ubiegłego wieku tworzy minimalistyczne prace, nasycone absurdalnym poczuciem humoru i ironią. Wyróżnikiem prac wideo Krenza jest ścisłe połączenie obrazu i tekstu – tytuł jego prac zazwyczaj jest tezą udowadnianą później przez treść filmu. W latach 2001-2010 współtworzył Grupę Azorro, od 2016 roku współtworzy Grupę Budapeszt. 


*ARTYSTA O ARTYŚCIE

TRAFO jako poligon historii sztuki stara się wraz z artystami stworzyć zalążek alternatywnej wobec dyskursu akademickiego tej dyscypliny. W naszej galerii udostępnimy im przestrzeń do własnej opowieści o wybranym przez nich artyście, o jego biografii i dziele.

Współczesna galeria sztuki to również alternatywa dla naukowych, akademickich dyskursów o sztuce i jej historii. To przestrzeń postępków niekanonicznych, transgresji i herezji metodologicznych. Do działań weryfikujących dotychczasowy dyskurs historii sztuki zapraszamy artystów. Każdy z nich zaprezentuje postać dla niego w pewien sposób znaczącą – czy jako obiekt afirmacji, czy negacji. Wraz z nimi chcemy stworzyć zalążek INNEJ opowieści o twórczości i autorach.


Wykład w ramach zadania TRAF LOKALNIE – Literatura dla wspólnoty, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.