PERFOSTACJA
Tatiana Kamieniecka
Niebo
5 kwietnia 2019

Kiedy:

5 kwietnia 2019 (piątek) o godz. 18:00

wstęp :

wolny

Tatiana Kamienicka Niebo
w ramach cyklu PERFOstacja*

Jak wygląda NIEBO według Ciebie? Ziemia to miejsce życia stworzeń, z których jedne ujarzmiają, a inne są ujarzmiane. W jaki sposób człowiek przegląda się w oczach ujarzmianego? Czy zwierzę przegląda się chętnie w pewnych siebie oczach homo sapiens? Czy o takiej Ziemi marzyliśmy? Na której to, co cywilizowane zderza się z tym, co nieoswojone, budując relację pana i sługi?

Spektakl powstał z potrzeby dialogu, komunikacji i miłości. Jest próbą ujarzmienia przekłamań powstałych na styku relacji zwierzę – człowiek. Zadaje pytania w ramach różnic, dzielących zwierzęta i ludzi, ale przede wszystkim – w ramach łączących ich podobieństw. Jest podróżą w głąb nas samych, stęsknionych za utraconym rajem zwierzęcej niewinności. Spektakl stanowi próbę intymnego zbliżenia do zwierzęcia w człowieku, a jednocześnie – do czującej i wrażliwej istoty w zwierzęciu.

Koncept, choreografia i wykonanie: Tatiana Kamieniecka
Muzyka na żywo, instalacja dźwiękowa: Oleg Dziewanowski
Wideo: Kamila Chomicz
Tekst: Anna Elżbieta Kamieniecka
Konsultacja choreograficzna: Iza Szostak

fot. Kamila Chomicz

………………………..

PERFOstacja to cykl spotkań skupiający się na współpracy z artystami performatywnymi, których praktyka artystyczna opiera się na eksplorowaniu ciała oraz jego dynamiki i ruchu. PERFOstacja to przestrzeń performance’u, tańca i eksperymentu. 
kuratorka: Emilia Orzechowska

Vulnerability Scanner