OPÓR KULTUROWY
SPOTKANIE Z JACKIEM DROZDĄ

Spotkanie:

8 listopada 2018 (czwartek) o godz. 19:00

Prowadzenie::

Jędrzej Wijas

Jacek Drozda „Opór kulturowy. Między teorią a praktykami społecznymi”

Dyskusja wokół książki poświęconej formom buntu we współczesnej rzeczywistości społecznej. W opinii prof. W. Burszty, recenzenta, publikacja ukazuje „ideę kulturowego buntu w prawdziwym sensie, a więc budowanie ładu społecznego konkurencyjnego wobec neoliberalnego porządku, który świetnie radzi sobie z buntem i oporem podatnym na zawłaszczanie i koaptację”.
……………………..
dr Jacek Drozda – kulturoznawca, absolwent Uniwersytetu SWPS. Pracuje w Instytucie Badań Przestrzeni Publicznej w Warszawie. Interesuje się m.in. interdyscyplinarnymi badaniami kultury popularnej, filozofią polityczną, radykalizmami w polityce, sztuce i życiu codziennym, historią kolonializmu oraz antropologią sportu. Z Mariuszem Czubajem i Jakubem Myszkorowskim opublikował książkę Postfutbol. Antropologia piłki nożnej. Jest także autorem kilkunastu artykułów zamieszczonych w pracach zbiorowych i czasopismach naukowych z zakresu kulturoznawstwa, antropologii i estetyki. Zapalony kibic niepopularnych klubów futbolowych z mało znanych lig, wielki entuzjasta rugby, brytyjskiej popkultury i latynoamerykańskich emancypacyjnych ruchów społecznych.

Vulnerability Scanner