Trafostacja Sztuki w Szczecinie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Miasto Szczecin.

Trafostacja Sztuki w Szczecinie
ul. Świętego Ducha 4
70-205 Szczecin

E: mail@trafo.art
T: +48 91 400 00 49

Dyrektor
Stanisław Ruksza

Asystentka
Aleksandra Siudy-Dmochowska
T: +48 91 400 00 49
E: aleksandra.siudy-dmochowska@trafo.art

Zespół

Kierownik Działu Produkcji

Emilia Orzechowska

T: +48 91 400 00 49

E: emilia.orzechowska@trafo.art

Kierownik Działu Promocji, PR i Pozyskiwania Środków

Jędrzej Wijas

T: +48 885 065 009

E: jedrzej.wijas@trafo.art

Główna Księgowa

Katarzyna Stachera

T: +48 885 065 007

E: katarzyna.stachera@trafo.art

Specjalista ds. Organizacji Wydarzeń

Adam Dzidziszewski

T: +48 885 500 531

E: adam.dzidziszewski@trafo.art

Specjalista ds. Promocji

Anna Konopka

T: +48 885 065 008

E: anna.konopka@trafo.art

Księgowa

Agnieszka Gapys

T: 885 065 001

E: agnieszka.gapys@trafo.art

Specjalista ds. Edukacji

Marta Miszuk

T: +48 607 507 503

E: marta.miszuk@trafo.art

Specjalista ds. Administracji

Mariusz Milczarek

T: +48 885 065 002

E: mariusz.milczarek@trafo.art

Vulnerability Scanner