TRAFOSTACJA SZTUKI W SZCZECINIE

TRAFO to najmłodsze centrum sztuki współczesnej w Polsce. Budynek instytucji, zlokalizowanej w Szczecinie – polskiej stolicy polsko-niemieckiego regionu pogranicznego Pomerania został wzniesiony w 1912 roku i pierwotnie pełnił funkcję transformatorowni. W 2013 roku, po gruntownej renowacji, został ponownie otwarty jako miejsce umożliwiające prezentację dzieł sztuki o charakterze interdyscyplinarnym, intermedialnym oraz ‘site-specific’, poruszających zagadnienia transformacji i tożsamości.

Dzięki niespotykanej strukturze obiektu i wadze, jaką TRAFO przywiązuje do prac ‘site-specific, instytucja czynnie uczestniczy w procesie twórczym. Działalność wystawiennicza jest wspierana przez własne publikacje oraz działającą przy instytucji księgarnię. Towarzyszy jej także kompleksowy program edukacyjny adresowany do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Vulnerability Scanner