Nowe media sztuki - Sztuka nowych mediów. Współczesne wyzwania dla pracy twórczej.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Konferencja:

13 marca 2018 (wtorek) w godz. 10:30 – 17:30

Ogólnopolska konferencja naukowa. Uczestnicy będą zajmować się innowacyjnymi mediami sztuki oraz praktykami twórczymi, które wykorzystują nowoczesne, w tym cyfrowe środki komunikowania. W kontekście splotu dynamicznie rozwijających się form sztuki i cyfrowych technologii, istotnym przedmiotem refleksji będą perspektywy przemian pracy artysty i instytucji artystycznych, zmian sposobów recepcji i percepcji dzieł oraz ewolucji takich pojęć, jak twórczość i oryginalność.

Organizatorami konferencji są Zakład Socjologii Organizacji i Zarządzania IS (Uniwersytet Szczeciński) oraz szczeciński oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

PROGRAM:

10.30 – otwarcie konferencji: dziekan Wydziału Humanistycznego US prof. dr hab. Urszula Chęcińska i dyrektor Trafostacji Sztuki w Szczecinie Stanisław Ruksza

SESJA I

10.50-12.30 – prowadzący dr hab. Maciej Kowalewski (Uniwersytet Szczeciński)

1. Izabela Franckiewicz-Olczak (Uniwersytet Łódzki), Czy sztuka interaktywna potrzebuje odbiorców?

2. Sylwia Szykowna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Instytucjonalna historia sztuki nowych mediów w Polsce – projekt i praktyka

3. Agnieszka Banach (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Twórczość wobec technologicznych wyzwań, czyli o sztuce holograficznej

4. Grzegorz Fedorowski, „Nowe Media“ w sztuce – przyczynek do hermeneutyki antropologicznej pojęcia

5. Paweł Starzec (Uniwersytet Warszawski, Univerzity v Opavě), Demokratyczny las. Nowe strategie i struktury narracyjne obrazów wobec zmian w obiegu treści wizualnych

12.30-12.50 – przerwa kawowa

SESJA II

12.50-14.30 – prowadzący dr hab. Agnieszka Kołodziej, prof. US

1. Jędrzej Wijas (Trafostacja Sztuki w Szczecinie), Widmo sztuki w przestrzeni publicznej. Brak dzieła jako medium znaczeń – przypadek szczeciński

2. Joanna Pankau (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Nowe media sztuki publicznej w procesie demokratyzacji miasta

3. Weronika Fibich (Ośrodek Teatralny Kana w Szczecinie), Na progu. O doświadczeniu pracy ze społecznościami na granicy prywatne/publiczne

4. Natalia Maksymowicz-Mroz (Uniwersytet Szczeciński), Sedina – tradycja w nowoczesnym wydaniu i gorący spór wokół pomnika

5. Karolina Izdebska (Uniwersytet Szczeciński), Społeczność jako medium sztuki

14.30-15.50 – przerwa obiadowa

SESJA III

15.50-17.30 – prowadzący prof. dr hab. Oksana Kozłowa

1. Karolina Sikorska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Czy artystce wypada promować się na Facebooku? Autorytet twórcy i jego pracy w przestrzeni mediów społecznościowych

2. Anna Ścibior-Butrym, Social media – „arena“ współczesnej fotografii?

3. Paulina Ryfa, Społeczności fanów w przestrzeni wirtualnej – twórczość internetowa fanów jako odpowiedź na teksty kultury

4. Piotr Zbieranek (Uniwersytet Gdański), Internet(y) w służbie promocji działań kulturalnych

5. Małgorzata Rybak, Instagram a sztuka selfie-feminizmu. Czy obraz działa na ideologię, czy ideologia działa na obraz?

17.30-17.45 – podsumowanie obrad

udział bez referatu:

Łukasz Niewiadomski (PWSFTviT w Łodzi)

17.45-18.00 – przerwa kawowa

18.00 – spotkanie z Tomaszem Lazarem w ramach cyklu "Mapa sztuki Szczecina". Rozmowa z artystą o sztuce fotografii odbędzie się w kontekście jego wystawy 生死 -しょうし , prezentowanej w TRAFO. Prowadzenie: Stanisław Ruksza, kurator ekspozycji. 


Komitet organizacyjny:
dr Karolina Izdebska (przewodnicząca)
karolina.izdebska@univ.szczecin.pl
dr hab. Agnieszka Kołodziej-Durnaś, prof. US
dr Regina Thurow
Sekretariat Instytutu Socjologii US: tel. 91 444 32 39