SOUND SYSTEMS
NICE TO MEET
MATEUSZ CHORÓBSKI

Wystawa:

LIPIEC-WRZESIEŃ 2016

Działanie realizowane w ramach projektu ‘Sound Systems’.

‘Nice to meet’ Mateusza Choróbskiego opiera się na najprostszym systemie dźwiękowym wykorzystywanym przez człowieka – mowie. Wydarzenie ma miejsce w przestrzeni dedykowanej sztuce – dziedzinie, w której istotną rolę pełnią doświadczenia pozawerbalne. Artysta wraz z pracownikami TRAFO inicjuje sytuację zmieniającą sposób funkcjonowania instytucji poprzez wyeksponowanie działań personelu kawiarni, firmy ochroniarskiej czy przewodnika po wystawach. Warunkiem realizacji projektu jest kontakt z widzem – w konfrontacji z publicznością codzienne obowiązki osób zaangażowanych w przedsięwzięcie stają się ułomne. Rezultaty tego wymykającego się instytucjonalnym schematom ‘eksperymentu’ są trudne do przewidzenia.

Mateusz Choróbski (ur. 1987) jest artystą konceptualnym. Otrzymał licencjat z fotografii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (2011) i stopień magistra sztuk medialnych na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2013). Zdobywał dalsze doświadczenie w dziedzinie multimediów w latach 2011 -2013 dzięki współpracy pomiędzy jego uczelnią macierzystą i Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Od 2015 roku jest studentem studiów doktoranckich na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W swojej sztuce Choróbski testuje różne zakresy i skale artystycznej ekspresji: od krótkich filmów do złożonych aranżacji w przestrzeniach galerii, czy aktywności w przestrzeniach publicznych. Znaczącym aspektem jego prac jest świadomość relacji zachodzącej pomiędzy obrazem czy obserwowanym obiektem a publicznością.

Cykl 'Sound Systems'

Od czerwca do grudnia 2016 roku TRAFO prezentuje cykl wystaw 'Sound Systems' poświęcony artystom wykorzystującym w pracy dźwięk. Seria obejmuje dzieła 'site-specific' autorstwa Janet Cardiff, Mateusza Choróbskiego, Ari Benjamina Meyersa, Andreasa Greinera, Tylera Friedmana i Konrada Smoleńskiego. Harmonogram pokazów i imprez towarzyszących będzie ogłaszany na bieżąco. Projekt jest realizowany we współpracy z kuratorką Marie-Eve Lafontaine.

Projekt realizowany jest we współpracy z Grupą Halo.