MUSRARA MIX FESTIWAL

Rafal Bajena, Michał Jurys, Paweł Kula, Bartosz Nowak, Pani Pawlowsky, Maria Stafyniak, Natalia Szostak, Janek Turkowski, Justyna Werbel

Wystawa:

28 – 30 maja 2013

MusraraMix Festival jest festiwalem sztuki organizowanym corocznie przez Musrara Art School. W zgodzie z zasadami szkoły, kwestie społeczne znajdują się w centrum uwagi festiwalu. Wśród nich są takie idee jak tolerancja i otwartość, ko-egzystencja z ‚innym’ w społeczeństwie, jak również odkrywanie międzynarodowych projektów artystycznych zajmujących się sprawami społecznymi. Wydarzenie pełni funkcję otwartej propozycji skierowanej do lokalnych i międzynarodowych artystów, którzy proszeni są o skomentowanie i wyrażenie opinii dotyczących społecznej rzeczywistości w której żyjemy.

TRAFO Trafostacja Sztuki w Szczecinie zaprezentuje w ramach 13 MusraraMix Festival młodą dzielnicę artystyczną Szczecina (Szczecin Art District). Działający w Szczecinie artyści pokażą swoje prace we współpracy z uczelnią artystyczną Musrara Art School w Jerozolimie.

Festiwal odbywa się w pięknym sąsiedztwie Musrara w Jerozolimie. Podczas trzydniowego wydarzenia okolica tego miejsca funkcjonuje jako platforma wymiany z mieszkańcami, którzy udostępniają swoje podwórka, fasady, ulice i skwery na użytek obszernego programu, w którego skład wchodzą instalacje, projekcje wideo, performance, taniec, różnorodne dźwiękowe i muzyczne wystąpienia. Artyści pokazują swoje prace w przestrzeni publicznej i tym samym wchodzą w dialog z danym miejscem i lokalną społecznością. Festiwal skupia się na wielokulturowości wewnątrz społeczeństwa opartego na wieloetniczności. MusaraMix Festival stanowi kosmopolityczny mikrokosmos, który poszukuje tego co leży u podstaw realiów Izraelu. Międzynarodowi artyści, zaproszeni do tego procesu, poprzez partycypację, reakcję na wyżej wymienione idee i rozbudowę tych idei, wniosą do festiwalu swoje własne doświadczenia i przeżycia i teoretyczne koncepcje.

Jednocześnie TRAFO chce podzielić się efektem współpracy pomiędzy Musrara Art School (Izrael), berlińską Cosmopolitan School (Niemcy) oraz Fundacją ARTmosphere (Polska).W ramach tej współpracy powstał projekt pt. COMMON ROOM (Wspólny Pokój) prezentowany podczas festiwalu Kids Love Design dbywającego się w dniach 17 maja–14 czerwca br. w Szczecinie. COMMON ROOM jest eksperymentem w dziedzinie edukacji artystycznej, na granicy sztuki i dizajnu.

organizator: Musrara Art School (Jerozolima, Izrael)

Vulnerability Scanner