MUR. SZTUKA W OBLICZU GRANIC

Wystawa:

30 maja 2017 o godz. 18:00

Dyskusja panelowa:

30 maja 2017 o godz. 18:00

Mur. Sztuka w obliczu granic – dyskusja towarzysząca wystawie The Wall.Art Face To Face With Borders 

Udział biorą:

Anna Konik – artystka, autorka pracy i książki W tym samym mieście, pod tym samym niebem… 
Asia Wojtarowicz – aktywistka pracująca z uchodźcami w Berlinie, 
Łukasz Skąpski – artysta, wykładowca Akademii Sztuki w Szczecinie, autor prac z cyklu Klincz na wystawie,
Margot Sputo – artystka, autorka prac Passe-port i Koce na wystawie, 
Stanisław Ruksza – kurator wystawy, dyrektor Trafostacji Sztuki w Szczecinie, 
Roman Zańko – podróżnik wspierający działania polskich organizacji niosących pomoc w rejonie wojny w Syrii. 
Dyskusję poprowadzi Jędrzej Wijas – Trafostacja Sztuki w Szczecinie. 

Kryzys uchodźczy jest wyzwaniem dla politycznych, moralnych, cywilizacyjnych podstaw Europy, dla jej kulturowej tożsamości. Za reakcjami na tragiczne, splątane losy ludzi uciekających przed wojną, śmiercią, cierpieniem i nędzą kryją się wielka polityka narodowych i kontynentalnych interesów oraz lęki i stereotypy. Napięta sytuacja na granicach i w środku państw europejskich ponawia pytanie o naszą humanistyczną wrażliwość, międzyludzką solidarność, o poczucie powinności czynienia dobra. 

Jaką rolę w tym czasie może odegrać i odgrywa sztuka? Jaki jest głos artystów w dyskusji, która przetacza się przez cały Stary Kontynent? Czym jest granica oddzielająca ludzi w refleksji artystów, którzy „specjalizują się” w jej przekraczaniu na polu sztuki? Przyjrzymy się działaniom podejmowanym przez aktywistów i artystów, sytuującym się na styku sztuk wizualnych, partycypacyjnych i interwencji. Poszukamy odpowiedzi na niezmiennie powracające pytanie o sens pracy artystycznej w świetle zła, które człowiek czyni.

 

Zdjęcie: Giovanni Morbin, Body Building, dokumentacja performansu w Ljubljanie, 1997