Wynajem

Trafostacja Sztuki w Szczecinie okazjonalnie udostępnia przestrzeń podmiotom zewnętrznym na prestiżowe wydarzenia komercyjne i wydarzenia kulturalne, z zastrzeżeniem, że ich charakter nie koliduje ze specyfiką instytucji.

Nie wynajmujemy przestrzeni wystawienniczych na prywatne imprezy rodzinne. Termin najmu przestrzeni musi być uzgodniony z planami działalności statutowej instytucji, w szczególności z jej programem wystawienniczym. Ceny mogą ulec zmianie na skutek konieczności poniesienia dodatkowych kosztów związanych z przygotowaniem przestrzeni do najmu lub udokumentowanych pisemnie negocjacji między najemcą a Trafostacją Sztuki.

Ceny mogą ulec zmianie na skutek konieczności poniesienia dodatkowych kosztów związanych z przygotowaniem przestrzeni do najmu lub udokumentowanych pisemnie negocjacji między najemcą a Trafostacją Sztuki.

Kontakt w sprawie dostępnych terminów i warunków najmu z Jędrzejem Wijasem pod numerem telefonu 885 065 009 lub adresem: jedrzej.wijas@trafo.art.

Cennik wynajmu przestrzeni w Trafostacji Sztuki w Szczecinie:

Wydarzenia komercyjne:

1.            Sala główna: 12 500 zł brutto / 1 dzień
2.            Sala główna i sala na poziomie -1 (piwnica): 15 000 zł brutto / 1 dzień
3.            Sala na poziomie – 1 (piwnica): 8000 zł brutto / 1 dzień
4.            Sala 1 lub sala 2: 5000 zł brutto / 1 dzień

Komercyjne wydarzenia kulturalne (koncerty, gale, projekcje):

1.            Sala główna: 5000 zł brutto / 1 dzień
2.            Sala główna i sala na poziomie -1 (piwnica): 7000 zł brutto / 1 dzień
3.            Sala na poziomie – 1 (piwnica): 3000 zł brutto / 1 dzień
4.            Sala 1 lub sala 2: 2000 zł brutto / 1 dzień