HUBERT CZEREPOK
ABRAHAM OSTRZEGA

CYKL *ARTYSTA O ARTYŚCIE

Spotkanie z artystą i odsłonięcie pracy:

14 marca 2018 (środa) o godz. 18:00

Spotkanie z Hubertem Czerepokiem w kontekście wystawy Początek w TRAFO oraz odsłonięcie pracy artysty poświęconej pamięci żydowskiego rzeźbiarza i animatora kultury działającego w przedwojennej Warszawie, Abrahama Ostrzegi. Projekt, który pierwotnie został zrealizowany na fasadę Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, jest czasowym depozytem artysty w TRAFO.


Hubert Czerepok – artysta sztuk wizualnych, autor instalacji, fotografii, obiektów i filmów. Bada anomalie, rzeczy dziwne i wymykające się kontroli, analizuje konstrukcje determinujące ludzkie zachowania, tropi konspiracyjne teorie i zjawiska paranormalne, szuka reguł Wielkiego Spisku, miesza historię z utopią. Z wyjątkową erudycją i poczuciem humoru balansuje na granicy ironicznego dystansu i autentycznego zaangażowania.


* ARTYSTA O ARTYŚCIE

TRAFO jako poligon historii sztuki stara się wraz z artystami stworzyć zalążek alternatywnej wobec dyskursu akademickiego tej dyscypliny. W naszej galerii udostępnimy im przestrzeń do własnej opowieści o wybranym przez nich artyście, o jego biografii i dziele.

Współczesna galeria sztuki to również alternatywa dla naukowych, akademickich dyskursów o sztuce i jej historii. To przestrzeń postępków niekanonicznych, transgresji i herezji metodologicznych. Do działań weryfikujących dotychczasowy dyskurs historii sztuki zapraszamy artystów. Każdy z nich zaprezentuje postać dla niego w pewien sposób znaczącą – czy jako obiekt afirmacji, czy negacji. Wraz z nimi chcemy stworzyć zalążek INNEJ opowieści o twórczości i autorach.