GENESIS

Ryszard Waśko

Wystawa:

2 sierpnia - 20 października 2013

Kurator:

Constanze Kleiner

Monograficzna wystawa Genesis jest pierwszą w Polsce i na świecie tak wyczerpującą prezentacją twórczości wybitnego konceptualisty – Ryszarda Waśki.

TRAFO Trafostacja Sztuki prezentuje międzynarodowego artystę, wizjonera i kuratora, który przez ostatnie trzy dekady, z włączeniem całej swojej rodziny, tworzy nowy rozdział światowej historii sztuki. Jego działania skupione wokół twórczego procesu są świadectwem tezy, że każda aktywność w sztuce jest sztuką. Ryszard Waśko łączy działania artystyczne z pełnieniem funkcji organizatora, aktywisty i kuratora. To właśnie on zainicjował i zrealizował w 1981 roku największą w powojennej Polsce międzynarodową wystawę sztuki współczesnej Konstrukcja w Procesie, w której udział wzięli między innymi Sol LeWitt, Richard Serra czy Richard Long.

Genesis jest heterogenicznym przeglądem dzieł z lat 1972–2013. Obejmuje szeroki wachlarz praktyk artystycznych z najróżniejszych dziedzin sztuki: fotografii, filmu, wideo, rysunku, obrazu olejnego, instalacji, rzeźby, akcji artystycznych i performance. Używane przez Ryszarda Waśkę formy i style z trudem poddają się klasyfikacji. Tematycznie artysta odnosi się do różnych nurtów i trendów sztuki. Używa terminu konceptualizm metaforyczny, który jego zdaniem najlepiej charakteryzuje prace, które stworzył.

Punktem wyjścia dla narracji wystawy są fotografie z lat 70. XX wieku, okresu, gdy Ryszard Waśko był członkiem Warsztatu Formy Filmowej. W tym czasie powstały pierwsze transmedialne prace fotograficzne, takie jak Fotografia czterowymiarowa, Portret pocięty oraz filmy Zaprzeczenie i Prosto-Krzywa, badające strukturę i istotę medium filmowego i fotograficznego. Lata 80. artysta w większości spędził w Berlinie, wówczas „zachodnim”, jako stypendysta DAAD. Okres ten reprezentuje kluczowa praca z 1988 roku – cykl fotografii Hypothetical Checkpoint Charlie, w której Waśko, dokonując metafizycznej dekonstrukcji struktur muru berlińskiego, profetycznie przewidział jego upadek rok później. Lata 90., okres intensywnej aktywności artysty jako organizatora wydarzeń (powołanie do życia Międzynarodowego Muzeum Artystów), akcentuje rekonstrukcja instalacji Small Rose Garden (1998).

Główną część wystawy Genesis tworzą prace powstałe po 2000 roku, w większości prezentowane w Polsce po raz pierwszy. Ich tematyka oscyluje wokół zagadnień związanych ze współczesnością, którą należy rozumieć przede wszystkim jako erę nowoczesnych mediów. Dzisiaj, w dobie nadmiernej produkcji obrazów, Waśko sięga po tradycyjną technikę, jaką jest malarstwo olejne. Na wystawie w TRAFO Trafostacji Sztuki będzie można obejrzeć między innymi prace z cyklu TV Stories oraz najnowszą serię płócien, w których nawiązany jest dialog z klasykami takimi jak Goya czy też Caravaggio.

Sztuka Ryszarda Waśki nie była dotąd tak dobrze znana polskiej publiczności. Genesis jest próbą odtworzenia ewolucji konceptualnej myśli artysty w ostatnich 40 latach. Otwarcie TRAFO Trafostacji Sztuki w Szczecinie jest wyjątkową okazją do pokazania obszernego, monograficznego przeglądu dorobku Ryszarda Waśki i potraktowania tej prezentacji jako „nowego początku”.

KATALOG

Wystawie towarzyszyć będzie dwujęzyczny, polsko-angielski katalog z tekstami Constanze Kleiner, Gregory’ego Volka i Łucji Waśko-Mandes. Publikacja zostanie zaprezentowana międzynarodowej publiczności we wrześniu podczas Berlin Art Week.