EXTREME ART TERROR
WYKŁAD JĘDRZEJA WIJASA
CYKL IN EFFIGIE

Wykład Jędrzeja Wijasa:

20 listopada 2018 (wtorek) o godz. 18:30

Oprowadzanie po wystawie "Vulgar Display of Marek":

20 listopada 2018 (wtorek) o godz. 18:00

„Extreme Art Terror – nieoczekiwane spółkowanie metalu i współczesnych sztuk wizualnych”

Wykład Jędrzeja Wijasa towarzyszący wystawie (o godz. 18:30) – w ramach cyklu In Effigie*

Wykład poprzedzi oprowadzanie po wystawie Marka Rachwalika „Vulgar Display of Marek” z udziałem artysty i kuratora Stanisława Rukszy (o godz. 18:00)

 Niby metalem rządzi kicz, a jednak na okładkach znaczących zespółów możemy zobaczyć dzieła m. in. A. Serrano czy H. R. Gigera. Oddziaływanie idzie też w drugą stronę: współcześni twórcy wizualni, tacy jak Marek Rachwalik, Artur Malewski czy Bartosz Zaskórski, wskazują ekstremalne formy metalu jako źródło silnej inspiracji. Wykład będzie tropił randki i romanse metalu oraz sztuki współczesnej, pokazując, jak bliskie a jednocześnie różne są to światy.

 

……………..

*In Effigie

Praktyka „in effigie” w Europie obecna była od średniowiecza do oświecenia, została opisana m.in. przez markiza de Sade w dziele 120 dni Sodomy, czyli szkoła libertynizmu Wiązała ona system penalizacji ze sztuką (obrazem). W przypadku nieobecności skazanego na śmierć, który np. zbiegł przed prześladowaniami zagranicę, wyrok powieszenia wykonywano na jego wizerunku. Stało za tym przeświadczenie o (magicznym? duchowym?) związku malarskiego portretu z przedstawioną osobą. Choć nieobecny we współczesnych kodeksach prawnych, tryb „in effigie” przetrwał do naszych czasów. Dzieła sztuki pod różnymi szerokościami geograficznymi padały i nadal padają ofiarą przemocy. Nie chodzi tu tylko o działania cenzorskie, lecz przede wszystkim o czyny, fizyczne akty zniszczenia dzieł kultury i sztuki, motywowane ideologicznie, ekonomicznie czy religijnie. Cykl prelekcji, warsztatów, wystaw będzie prezentował tragiczne losy dzieł z perspektyw różnych epok i kultur a podsumowany zostanie publikacją o współczesnym ikonoklazmie.

Kurator cyklu In effigie: Stanisław Ruksza

Vulnerability Scanner