Epizodyczne zdarzenia
w czasie i przestrzeni
Wykład Elżbiety Jabłońskiej
17 kwietnia 2019

Kiedy:

17 kwietnia 2019 (środa) o godz. 18:00

Wstęp:

wolny

„Epizodyczne zdarzenia w czasie i przestrzeni. Subiektywne refleksje nad sztuką w kontekście działań autorskich.”

Wykład Elżbiety Jabłońskiej, towarzyszący wystawie „Znikając” i poświęcony twórczości artystki. Autorka skoncentruje się na pracach, w których z łatwością można  odnaleźć aspekty szeroko rozumianej relacyjności oraz na działaniach opartych na kreowaniu przestrzeni dla sztuki, przestrzeni dla zaistnienia określonego w czasie spotkania, wreszcie przestrzeni, w której zarówno autor/autorka działa na podobnych prawach co odbiorca/odbiorczyni. Przybliży publiczności realizacje, w których czytelne jest dążenie do budowania chwilowych, niewielkich wspólnot, opartych na współdziałaniu, współuczestniczeniu, badaniu wzajemnych możliwości komunikacyjnych i nieustannym pragnieniu porozumienia z publicznością. Opowie zarówno o działaniach indywidualnych, jak i przeprowadzonych we współpracy z instytucjami sztuki, o realizacjach, które inicjowały możliwość nawiązania więzi pomiędzy autorką, a grupą osób, których zaangażowanie było czynnikiem niezbędnym dla zaistnienia konkretnych zdarzeń.

Elżbieta Jabłońska zaznajomi także publiczność z projektem „Dzierżawa pod uprawę. W poszukiwaniu nieużytków sztuki”. Jest to wieloletnie działanie, skoncentrowane na stworzeniu przestrzeni, w której mogła zaistnieć realna współpraca publiczności z przedstawicielami konkretnych instytucji sztuki.

Artystka opowie o pracy opartej na kooperacji z przedstawicielami różnych środowisk twórczych „Partytura na głosy zwierzęce”; o projekcie „Poręcz” zrealizowanym w centrum Kijowa przy udziale artystów/artystek, architektów i poetów/poetek ukraińskich; o transporcie neonu „Nowe Życie” na wystawę w Berlinie, Międzynarodową Drogą Wodną E70, na statku Łokietek należącym do Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią; o pracy przygotowanej na festiwal Otwarte Miasto w Lublinie, którą osadziła w tkance Starego Miasta i w całości zadedykowała produkcyjnemu zaniechaniu.