MENU
Trafostacja Sztuki w Szczecinie ul. Świętego Ducha 4 OPEN Tue-Sun 11 am–7 pm +48 91 400 00 49

PO-WIDOKI

Exhibition:

September 7 – October 12, 2014

The exhibition of works by Wiktor Jędrzejec. More details coming soon.