Projekt W BLASKU ŚWIATŁA ma na celu wdrożenie komplementarnego i pilotażowego programu edukacyjnego, obejmującego zagadnienia światła w sztuce współczesnej dla młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących w Szczecinie. Trwa od maja do listopada 2015 roku. Podczas  działań  wykorzystywany jest szereg metod aktywizujących i poszerzających wiedzę z zakresu sztuki współczesnej (w tym wykorzystania światła w sztuce). W ramach projektu odbywają się cykliczne, comiesięczne warsztaty, pozwalające rozwijać ekspresję twórczą i kreatywności oraz podnosić kompetencje artystyczne młodzieży. Dodatkowym działaniem są trzy  warsztaty wyjazdowe uczestników na festiwale światła i do instytucji kultury mieszczących się w Polsce i za granicą.

W maju wybraliśmy się do Warszawy, gdzie odwiedziliśmy Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski oraz Muzeum Neonów. W sierpniu odbyły się warsztaty wyjazdowe w Toruniu. Wzięliśmy udział w zajęciach prowadzonych w ramach projektu Technoscience Art oraz warsztatach "MEGAPIXEL" organizowanych przez toruńskie Centrum Sztuki Współczesnej. Mieliśmy także okazję uczestniczyć w Bella Skyway Festiwal 2015. Obecnie szykujemy się do październikowego wyjazdu do Berlina. 

W listopadzie odbędą się warsztaty podsumowujące projekt i zapoznające uczestników z metodologią przygotowania ekspozycji. Rezultatem projektu będzie wystawa prac wykonanych przez uczestników podczas trwania projektu. Wystawa ma na celu podsumowanie warsztatów prowadzonych przez cały okres trwania projektu i zaprezentowanie uczestników jako młodych twórców sztuki współczesnej. Chcemy, aby uczestnicy poczuli, że są nie tylko odbiorcami sztuki, ale także jej twórcami. Przygotowany zostanie wernisaż. Po zakończonym projekcie, wystawa zostanie przewieziona do SOSW dla Dzieci Słabosłyszących. Zwieńczeniem projektu będzie publikacja, w której zostanie przedstawiony każdy uczestnik projektu  jako artysta. 

Więcej informacji o naszym projekcie znajduje się na blogu, który prowadzony jest regularnie przez uczestników projektu, przy wsparciu technicznym osoby odpowiedzialnej za komunikację medialną. Zapraszamy zatem do czytania i oglądania nas w social mediach. 

http://w-blasku-swiatla.blogspot.com/

 

Projekt edukacyjny współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Galeria:

Vulnerability Scanner