Derrida and Ethics

Wykład Jin Y. Park

Wykład Jin Y. Park:

4 czerwca 2018 (poniedziałek) o godz. 18:00

Wydarzenie towarzyszące wystawie Ewy Bobrowskiej Lamentum 66.

Jin Y. Park jest profesorką filozofii i religii oraz dyrektorką programu Asian Studies w American University w Waszyngtonie. Pełni rolę przewodniczącej stowarzyszenia naukowego Society for Asian and Comparative Philosophy. Obszar jej zainteresowań obejmuje: buddyzm wschodnioazjatycki, postmodernizm, dekonstrukcję, etykę buddyjską, buddyjską filozofię religii, filozofię komparatystyczną, postmodernistyczną i najnowszą filozofię wschodnioazjatycką. 

W swoich analizach porównawczych Park odczytuje buddyzm i postmodernizm w odniesieniu do filozofii kontynentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dekonstrukcji Jacquesa Derridy.