Ciekawe czasy
wykład Andy Rottenberg
27 czerwca 2019

Wykład:

27 czerwca 2019 (czwartek) o godz. 16:00

Wstęp :

wolny

Wykład towarzyszący wystawie Celebration – Mono No Aware

Projekt „podróżującej” polsko-japońskiej wystawy sztuki daje szansę prześledzenia wspólnych wątków, podejmowanych przez artystów obu krajów zarówno w kontekście globalnie rozumianej kultury wizualnej, jak i tradycji lokalnej. Interesujące są zwłaszcza obszary wzajemnych zainteresowań miejscowymi obyczajami i zawarte w dziełach dyskursy na temat naszych cywilizacji, wynikające z obserwacji i badań podejmowanych przez twórców z obu krajów podczas ich podróży studyjnych.

Anda Rottenberg. Historyczka i krytyczka sztuki. Autorka książek, w tym autobiografii Proszę bardzo, nominowanej w 2010 r. do nagrody Nike, oraz wielu publikacji o sztuce, m.in.: Przeciąg. Testy o sztuce polskiej lat 80.Sztuka w Polsce 1945-2005. Kuratorka znaczących wystaw, w tym: Gdzie jest brat twój, Abel?, Warszawa (1995); Warszawa-Moskwa / Moskwa-Warszawa 1900-2000(2004-2005); Obok. Polska-Niemcy. 100 lat historii w sztuce, Berlin (2011). Wieloletnia dyrektorka warszawskiej Zachęty. Inicjatorka powołania i budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

(Piotr Bujak, Hanabi, 2019)

………………………

CELEBRATION – MONO NO AWARE
13.06. – 31.08.2019

artyści i artystki: Karolina Breguła, Agnieszka Brzeżańska, Piotr Bujak, contact Gonzo, Tomohiro Higashikage, hyslom, Ryosuke Imamura, Ishibashi Yoshimasa i Hideyuki Ando, Satoshi Kawata, Meiro Koizumi, Daniel Koniusz, Robert Kuśmirowski, Maria Loboda, Masanori Matsuda, Okamoto Mitsuhiro, Alicja Rogalska, Yuriko Sasaoka, Łukasz Surowiec, Nomadic State, Yuske Taninaka, Makiko Yamamoto

kuratorzy: Akiko Kasuya, Paweł Pachciarek, Stanisław Ruksza

doradca programowy: Akira Tatehata

Mono no aware to trzeci, wieńczący akt z cyklu wystaw odbywających się w Kioto, Poznaniu i Szczecinie. Do udziału w wystawie zaproszonych zostało 21 artystów i kolektywów z Polski oraz Japonii. Wszyscy uczestniczyli w rezydencjach artystycznych w obu krajach. Jednym z najważniejszych celów projektu Celebration jest stworzenie warunków do faktycznej i „żywej” wymiany doświadczeń pomiędzy artystami, twórczego dialogu i wzajemnych inspiracji na kolejne lata. Przed artystami i kuratorami stanęło niełatwe zadanie opowiedzenia o wybranych kategoriach estetycznych, społecznych czy historycznych z dwóch perspektyw, tak, by zarówno publiczność w Japonii, jak i w Polsce nie odniosła wrażenia powierzchowności czy narracyjnej pychy w pracach prezentowanych po obu stronach globu.

Tytułowe Mono no aware to jedna z podstawowych japońskich kategorii estetycznych, odnosząca się do odnajdywania w świecie melancholijnego piękna. Wystawa nawiązuje do tych procesów, podkreśla jednocześnie relacyjność pojęciową, estetyczną czy duchową między Wschodem i Zachodem. To, co wydaje się być zarezerwowane wyłącznie dla danego kręgu kulturowego, w przypadku „patosu rzeczy” (mono no aware) Wschodu znajduje dopełnienie w antropologii tragiczności Zachodu przeprowadzonej przez niemieckiego filozofa Maxa Schelera. Pokaz przedstawia to, co wspólne, będące podwaliną nowego zamiast uwypuklać różnice.

Projekt Celebration odbywa się w ramach programu obchodów stulecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Japonią. Inicjatorem wystawy jest Instytut Adama Mickiewicza, główny partner projektu. Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją, której misją jest prezentowanie polskiej kultury i dziedzictwa w środowisku międzynarodowym, także poprzez stronę Culture.pl – codziennie aktualizowany serwis informujący o najciekawszych wydarzeniach artystycznych. W ramach dotychczasowych działań na całym świecie Instytut zrealizował ponad 8 tysięcy wydarzeń, które obejrzało blisko 60 milionów widzów.

Wystawa powstała we współpracy z: Kyoto Art Center, Instytut Adama Mickiewicza, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Poznań art week, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Szczecin Floating Garden, Akademia Sztuki w Szczecinie, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski.

Vulnerability Scanner