CENZURA W SZTUCE POLSKIEJ PO 1989 R.

WYKŁAD JAKUBA DĄBROWSKIEGO W RAMACH CYKLU *IN EFFIGIE

WYKŁAD I PREZENTACJA KSIĄŻKI:

7 grudnia 2017 (czwartek) o godz. 18:00

Dr Jakub Dąbrowski, prawnik i historyk sztuki, zaprezentuje efekt swoich badań, zawartych w dwutomowej publikacji Cenzura w sztuce polskiej po 1989 roku – pierwszym opracowaniu, w którym w sposób kompleksowy poddano analizie problematykę ograniczania wolności ekspresji artystycznej w III RP. Publikacja obejmuje dwa uzupełniające się ujęcia – prawne oraz historyczne (z uwzględnieniem politycznych i społecznych aspektów zjawiska).

Wykład i prezentacja książki w ramach zadania TRAF LOKALNIE – Literatura dla wspólnoty dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


*IN EFFIGIE

Praktyka „in effigie” w Europie obecna była od średniowiecza do oświecenia, została opisana m.in. przez markiza de Sade w dziele 120 dni Sodomy, czyli szkoła libertynizmu Wiązała ona system penalizacji ze sztuką (obrazem). W przypadku nieobecności skazanego na śmierć, który np. zbiegł przed prześladowaniami zagranicę, wyrok powieszenia wykonywano na jego wizerunku. Stało za tym przeświadczenie o (magicznym? duchowym?) związku malarskiego portretu z przedstawioną osobą. Choć nieobecny we współczesnych kodeksach prawnych, tryb „in effigie” przetrwał do naszych czasów. Dzieła sztuki pod różnymi szerokościami geograficznymi padały i nadal padają ofiarą przemocy. Nie chodzi tu tylko o działania cenzorskie, lecz przede wszystkim o czyny, fizyczne akty zniszczenia dzieł kultury i sztuki, motywowane ideologicznie, ekonomicznie czy religijnie. Cykl prelekcji, warsztatów, wystaw będzie prezentował tragiczne losy dzieł z perspektyw różnych epok i kultur a podsumowany zostanie publikacją o współczesnym ikonoklazmie.

Kurator cyklu In effigie: Stanisław Ruksza