BOB DYLAN AND THE AMERICAN COUNTERCULTURE OF THE 1960'S: AN UNEASY RELATIONSHIP

Otwarty wykład Jerzego Jarniewicza

Wykład i dyskusja:

18 października 2017 (środa) o godz. 18:00
[w języku angielskim]

Wykład prof. Jerzego Jarniewicza, poświęcony amerykańskiemu pieśniarzowi i poecie, laureatowi Nagrody Nobla w 2016, Bobowi Dylanowi, odbędzie się w ramach kongresu amerykanistycznego Polish Association for American Studies, organizowanego przez Uniwersytet Szczeciński. W księgarni Trafostacji dostępne będą publikacje profesora, m.in. wydana przez Znak monografia ruchu hipisowskiego pt. All you need is love. Sceny z życia kontrkultury oraz książki z serii Twarze kontrkultury Wydawnictwa Officyna.

Jerzy Jarniewicz (ur. 1958, mieszka w Łodzi). Poeta, tłumacz i krytyk literacki. Z wykształcenia anglista, wykłada literaturę angielską na Uniwersytecie Łódzkim. Tłumaczy głównie utwory anglojęzyczne: między innymi Simona Armitage'a, Philipa Rotha, Craiga Raine'a i Jamesa Joyce'a. Wchodzi w skład kolegium redakcyjnego Literatury na świecie, a także Tygla Kultury, współpracuje również z brytyjskimi periodykami literackimi Areté i Poetry Review. Autor dwunastu książek krytycznoliterackich, trzynastu zbiorów wierszy.

Vulnerability Scanner