ARCHITEKTURA NIEZRÓWNOWAŻONA

Spotkanie otwarte z Bogną Świątkowską,
Maciejem Kowalewskim i Markiem Ostrowskim

Spotkanie otwarte:

20 października 2017 (piątek) o godz. 18:00

Spotkanie otwarte z redaktorką Bogną Świątkowską, z socjologiem Maciejem Kowalewskim i architektem Markiem Ostrowskim, poświęcone pierwszej w Polsce publikacji opisującej środowiskowe konsekwencje decyzji urbanistycznych, ekonomicznych i politycznych ostatnich dekad, a także polityczne i społeczne konsekwencje zmian w środowisku, w którym żyjemy.
 
Architektura niezrównoważona to zbiór tekstów pod redakcją Kacpra Pobłockiego i Bogny Świątkowskiej.

Pojęcie niezrównoważenia pozwala na przyjrzenie się obszarom ograniczenia wyobraźni architektów, urbanistów, czy innych aktywnie (współ)tworzących przestrzeń, a równocześnie daje szansę szukania nowych, pożytecznych rozwiązań, które nie znają dotychczasowych granic. Niezrównoważenie rozumiane jest tu jako odejście od formatów i strategii wynikających z przyjętych poprawności projektowych, planistycznych, energetycznych, od wszystkich praw i zasad, które wyznaczają dziś normy przyjęte w budownictwie pierwszego świata, uformowanym wokół dominującej w XX wieku tradycji modernistycznej.

Na zbiór Architektura niezrównoważona składają się m.in. esej Naomi Klein poświęcony globalnemu ociepleniu, rozmowy z naczelnymi architektami europejskich miast: Jonim Babocim (Tirana), Kristiaanem Borretem (Bruksela) i Janem Christiansenem (Kopenhaga), fragmenty książki Thomasa Sievertsa Zwischenstadt (Międzymieście), a także teksty: Emilii Kiecko o megastrukturach, Agaty Twardoch o niezrównoważonej urbanizacji, Macieja Kowalewskiego o architekturze cmentarzy czy Łukasza Drozdy o dyktaturze kierowców.

Prezentacji i promocji treści publikacji towarzyszyć będą dedykowane warsztaty dla dzieci, opracowane przez dział edukacji TRAFO, we współpracy z artystami i architektami. 

Spotkanie poprowadzi Jędrzej Wijas z TRAFO. Przebieg dyskusji będzie udostępniony na żywo w całości na profilu facebook TRAFO.  

Uczestnicy: 

Bogna Świątkowska – pomysłodawczyni, fundatorka i prezeska zarządu Fundacji Bęc Zmiana, z którą zrealizowała kilkadziesiąt projektów poświęconych przestrzeni publicznej, architekturze i projektowaniu, a także konkursów adresowanych do architektów i projektantów młodego pokolenia. Inicjatorka i wydawca NN6T. Naczelna pierwszego popkulturalnego miesięcznika Machina (1998-2001), autorka licznych tekstów, wywiadów, programów radiowych i telewizyjnych poświęconych współczesnej kulturze popularnej. Członkini Zespołu ds. Polityk Lokalnych przy Narodowym Centrum Kultury, a także Rady Architektury i Przestrzeni Publicznej Warszawy.

Maciek Kowalewski – dr hab., kierownik Instytutu Socjologii US. Specjalizuje się w socjologii miasta i studiach miejskich. W swoich pracach badawczych zajmuje się mieszkalnictwem, miejską kulturą, polityką protestu, degradacją i odnową miast. Publikował m. in na łamach Studiów Regionalnych i Lokalnych, Przeglądu Socjologicznego, Studiów Socjologicznych, Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego, Kultury i Społeczeństwa. Ostatnio opublikował pracę pt. Protest miejski. Przestrzenie, tożsamości  i praktyki niezadowolonych obywateli miast (Kraków 2016). Jest również autorem monografii pt. Środowisko społeczne lokatorów TBS-ów (Toruń 2010), a wspólnie z Anną M. Królikowską był redaktorem książki pt. Miasto i sacrum (Kraków 2011).

W Architekturze niezrównoważonej jest autorem artykułu Martwe serca, analizującego współczesność cmentarzy na przykładzie losów szczecińskich nekropolii. 

Marek Ostrowski – architekt i twórca wizualny, absolwent architektury na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej. Od 2008 r. był asystentem w zakładzie projektowania architektonicznego (po 2016 r. w zakładzie architektury użyteczności publicznej) na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. W pracy naukowej zajmuje się problematyką mieszkalnictwa i zagadnieniami społecznymi w architekturze. Jest również założycielem multidyscyplinarnego studia SODA oraz inicjatorem projektu maramut.pl oraz członkiem i współzałożycielem alternatywnego zespołu Mizeria. 

Vulnerability Scanner