Alternatywne modele mieszkaniowe:
kooperatywy mieszkaniowe, cohousing i grupy budowlane
Wykład Agaty Twardoch

Wykład:

18 października 2018 (czwartek) o godz. 18:00

„Alternatywne modele mieszkaniowe: kooperatywy mieszkaniowe, cohousing i grupy budowlane.”

Podczas wykładu przedstawione zostaną podstawowe modele oddolnego budownictwa mieszkaniowego, czyli kooperatywy mieszkaniowe, cohousing i grupy budowlane. Na licznych przykładach zagranicznych omówione zostaną główne zasady organizacji, płynące z takich form mieszkalnictwa korzyści oraz bariery w ich upowszechnianiu. Część wykładu poświęcona zostanie aktualnym polskim inicjatywom, oraz zagrożeniom związanym z wdrażaniem modelu na szerszą skalę.

dr inż. arch. Agata Twardoch
Architektka i urbanistka, adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej, członek TUP. Współprowadzi gliwicką pracownię projektową 44STO.  Zajmuje się dostępnym budownictwem mieszkaniowym i alternatywnymi formami zamieszkania, prowadzi badania naukowe, otwarte wykłady popularyzatorskie i warsztaty projektowe. Pisze do czasopism branżowych. Projektuje przestrzenie publiczne, architekturę i wnętrza. Bierze czynny udział w pracach nad wprowadzeniem modelu kooperatyw do polskiej polityki mieszkaniowej. Z początkiem 2018 roku nakładem wydawnictwa Bęc!zmiana ukaże się jej książka o dostępnym budownictwie mieszkaniowym, w której między innymi znajdzie się szerokie omówienie kwestii kooperatyw mieszkaniowych.

…………………..

Organizatorzy: SARP Szczecin i TRAFO

Wykład jest prezentowany w ramach programu Westival Architektury oraz cyklu „TRAFO miasta”.

Program tegorocznej edycji Westivalu Architektury można znaleźć tutaj:
https://www.facebook.com/pg/Westival/about/?ref=page_internal

TRAFO miasta to cykl dysput i działań w Trafostacji Sztuki w Szczecinie, których przedmiotem jest miasto. Pojmujemy je nie tyle jako biernie konsumowaną przestrzeń czy arenę politycznej rywalizacji, lecz przede wszystkim – nieustające wyzwanie intelektualne. Metropolia XXI w. to globalny, nieustannie ewoluujący projekt, wymagający podejścia interdyscyplinarnego. Naszą społeczną odpowiedzialnością jest świadome uczestnictwo w procesach miastotwórczych, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych zasobów wiedzy. Do udziału w wydarzeniach są zapraszani naukowcy z różnych dziedzin, lokalni aktywiści, artyści, praktykujący architekci, przedstawiciele samorządu i wszyscy mieszczanie. Głównym bohaterem jest Szczecin, lecz lokalne doświadczenie miejskości odnosimy będziemy do innych metropolii na świecie.